Ingineria Mediului

Ce inseamnă ingineria mediului? Ingineria mediului reprezintă acel domeniu de studiu care se concentrează pe protejarea mediului înconjurător, prin reducerea poluării şi a cantităţii de deşeuri, precum şi pe îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu. Ce veți face? Veți aplica principii inginereşti şi ştiinţifice în scopul protejării sănătăţii umane şi a mediului înconjurător.

FIȘE DISCIPLINE

INGINERIA MEDIULUI, ANUL I

Bazele ingineriei mediului

Bazele Ştiinţei Mediului

Chimie 1

Chimie 2

Elemente de biologie si microbiologie

Fizica 1

Fizica 2

Geologie

Grafică asistată de calculator

INGINERIA MEDIULUI, ANUL II

Analize instrumentale în protecţia mediului

Biotehnologii şi depoluarea sistemelor biologice şi ecologice

Chimie III

Ecologie

Fenomene de transfer si operaţii unitare II

Modificările globale ale mediului

SIG aplicate la mediu

Stiinta si ingineria materialelor

INGINERIA MEDIULUI, ANUL III

Chimie III

Evaluarea impactului asupra mediului

Gestiunea resurselor minerale

Ingineria reacţiilor chimice pentru protecţia mediului

Investigarea factorilor de mediu

Legislaţie şi politici de mediu

Planificarea utilizarii terenurilor

Radioactivitatea mediului

Tehnologii de gospodărire şi tratare a apelor

Tehnologii de protecţie a atmosferei şi de prevenire a poluării aerului

Teledetecţie şi riscuri atmosferice

INGINERIA MEDIULUI, ANUL IV

Bazele managementului situaţiilor de urgenţă

Coroziune si protectie anticoroziva

Energii regenerabile

Evaluarea riscului tehnologic

Managementul riscurilor chimice

Proiectare pentru instalaţii tehnologice

Sisteme de management integrat mediu, calitate, securitate

Surse, procese si produse poluante

FIȘE DISCIPLINE OPȚIONALE

INGINERIA MEDIULUI, ANUL II

OPȚIONAL I

Hidrogeologie aplicata

Monitoringul integrat al mediului

INGINERIA MEDIULUI, ANUL III

OPȚIONAL II

Radioactivitatea mediului

Situri contaminate

OPȚIONAL III

Analiza si sinteza proceselor tehnologice

Geomorfologia mediului

OPȚIONAL IV

Gestiunea resurselor minerale

Monitoringul integrat al mediului

INGINERIA MEDIULUI, ANUL IV

OPȚIONAL V

Managementul riscului chimic

Senzori în controlul mediului

OPȚIONAL VI

Principii în elaborarea și implementarea proiectelor de mediu

Tehnologii cu impact redus asupra mediului

OPȚIONAL VII

Ecologie industrială

Surse, procese şi produse poluante

OPȚIONAL VIII

Economia mediului

Elemente de electrotehnică și electronică

ÎNDRUMĂTORI STUDENTI

 Anul de studiu Indrumător
I Conf. dr. Bocos Victor

victor.bocos@ubbcluj.ro

II Conf. dr. Radu Mihaiescu

radu.mihaescu@ubbcluj.ro

III Conf. dr. Delia Gligor

delia.gligor@ubbcluj.ro

 

IV Lect.dr. Manciula Dorin

dorin.mancilau@ubbcluj.ro

Anunțuri FSIM

Evenimente recente

 • NOAPTEA CERCETĂTORILOR

  NOAPTEA CERCETĂTORILOR

  DOING RESEARCH AT MIDNIGHT IN ROMANIA Noaptea Cercetătorilor îi invită pe toți cei curioși la o călătorie în lumea fascinantă a științei. Anual, ercetători, exploratori şi inventatori îți dau întâlnire la cea mai mare manifestare de știință pentru publicul larg. Alături de …
 • PLAN STRATEGIC ȘI OPERAȚIONAL PENTRU O PORȚIUNE DE 40 HECTARE DIN PĂDUREA FĂGET

  PLAN STRATEGIC ȘI OPERAȚIONAL PENTRU O PORȚIUNE DE 40 HECTARE DIN PĂDUREA FĂGET

  Cea mai extinsă pădure peri-urbană din vecinătatea municipiului Cluj-Napoca este pădurea Făget, iar pentru o suprafață de 40 de hectare, experți ai facultăților de profil (Facultatea de Știința și Ingineria Mediului și Facultatea de Biologie și Geologie) din cadrul Universității …
 • INFO COVID 19

  INFO COVID 19

  Pentru a preveni răspândirea coronavirusul SARS-CoV-2, Universitatea noastră și autoritățile naționale au luat o serie de măsuri de care vă rugăm să țineți cont. Vă asigurăm că siguranța studenților și a angajaților Universității este prioritară și, în funcție de evoluția …