Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

Parteneri stagii de practică

PARTENERI STAGII DE PRACTICĂ

Lista partenerilor de practică care în anul universitar 2020-2021 au oferit stagii de practică studenților Facultății de Știința și Ingineria Mediului (FȘIM), în baza unui Acord de practică încheiat între UBB și partener, a unui Protocol de colaborare aflat în vigoare, care are ca obiect și organizarea de stagii de practică/intership pentru studenți sau în baza unei Convenții de practică încheiate de student la partenerul de practică identificat