Asistent Cercetare Ioana Cristina PIȘTEA

Asistent Cercetare Ioana Cristina PIȘTEA

Research Staff /

Domenii de Interes: Calitatea apelor, Managementul dezastrelor.

Contact: ioana.pistea@ubbcluj.ro

Curriculum Vitae