Lect.dr. Cristina MODOI

Lect.dr. Cristina MODOI

DAIM Department /

Domenii de Interes: Managementul deșeurilor industriale; Managementul deșeurilor solide municipale, Soluri contaminate istoric, Percepția și vulnerabilitatea populației la riscuri și hazarde naturale și tehnologice, Ecologie industrială.

Contact: cristina.modoi@ubbcluj.ro

Curriculum Vitae