Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

Történetünk

A Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar 2002-ben alakult meg, mint a Babeș-Bolyai Tudományegyetem különálló kara, egybeolvasztva a más karokon (Földrajz, Biológia-Geológia, Fizika, Kémia) működő környezettudománnyal kapcsolatos szakokat. A tanárok nagy része az előbb emlitett karokról származnak, de természetesen új tagokkal is bővült a tanári kar. Mindnyájunknak az a célunk, hogy szinvonalas, multidiszciplináris információbagázzsal távozzanak a hallgatóink és a legkiválóbb környezettudósokat, ill. környezetmérnököket bocsássunk a munkapiacra.

A román felsőoktatásban a környezet tanulmányozása először 1990 október 1-én látott napvilágot a Babes-Bolyai Tudományegyetem Földrajz Karán, az akkori megnevezése A környezet kutatása volt. Mindez dr. Mac Ioan egyetemi professzor erőfeszitéseinek volt köszönhető. Az ottani generációk végzősei közül, páran, a karunk tanárai lettek. A földrajzos kollégák kezdeményezését a későbbiekben más karok is követtek, mint a biológusok, kémikusok, fizikusok, geológusok, mérnökök és agronómusok, úgy a BBTE keretén belül, mint más egyetemeken is, léterehozva a környezet tanulmányozásával foglalkozó újabb szakokat.

2002-ben a  Babeş-Bolyai Tudományegyetem Rektori Hivatala felkarolja a Környezettudomány Kar létrehozását, mint az első olyan felsőoktatási intézmény, amely környezettudomány szakterületen, minhárom képzési szinten oktatást biztosit. 2002-től dr. Iustinian Petrescu egyetemi professzor és egyben az első dékán igazgatása alatt, a felvételi vizsga a környezettudomány szakterületre, már az újonnan létesült karon történt.

2005-től kezdődően a Környezettudomány Kar egy új, Környezetmérnöki szakterülettel bővült ami lehetővé tette, hogy 2009-től a karunk új nevet viseljen Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar.