Lect. dr. Ramona BÂLC

Lect. dr. Ramona BÂLC

SM Department /

Domenii de Interes: Micropaleontologie; Biostratigrafie; Paleoecologie si paleogeografie; Analiza parametrilor fizici si fizico-chimici ai solului si apelor subterane si aplicabilitatea lor in diverse domenii

Contact: ramona.balc@ubbcluj.ro

Curriculum Vitae