Cercetător ştiinţific III Lucrina ȘTEFĂNESCU

Cercetător ştiinţific III Lucrina ȘTEFĂNESCU

Környezetmérnöki Kar / Vezetőség /

Domenii de Interes: Managementul dezastrelor; Managementul riscurilor naturale; Evaluarea impactului activităților miniere asupra mediului; Percepția riscurilor de mediu, Comunicarea riscului

Contact: lucrina.stefanescu@ubbcluj.ro

Curriculum Vitae