Környezetmérnöki Kar

Lect.dr. Cristina MODOI

Domenii de Interes: Managementul deșeurilor industriale; Managementul deșeurilor solide municipale, Soluri contaminate istoric, Percepția și vulnerabilitatea populației la riscuri și hazarde naturale și tehnologice, Ecologie industrială.

Conf.dr. Victor BOCOȘ-BINȚINȚAN

Domenii de Interes: Chimie analitică & analiză instrumental. Detectarea şi cuantificarea compuşilor chimici la niveluri de urme şi ultra-urme. Tehnici spectrometrice avansate utilizate în detecţia de urme şi tehnici analitice de separare. Monitorizarea poluanţilor chimici ai mediului – în special a celor prezenţi în probe de aer.

Beldean_Simion

Conf.dr. Simion BELDEAN-GALEA

Domenii de Interes: Dezvoltarea de tehnici analitice de separare pentru analiza calitativă şi cantitativă a poluanţilor organici în mediu. Dezvoltarea de tehnici avansate şi miniaturizate de extracţie a poluanţilor organici din diverse matrice de mediu. Identificarea surselor de poluare utilizând diverse rapoarte izomerice. Studiul mecanismelor de transfer a unor poluanţi organici în factorii de mediu.

Gligor Delia

Conf.dr. Delia GLIGOR

Domenii de Interes: Dezvoltarea si caracterizarea de noi senzori/biosenzori electrochimici pe baza de materiale inovative si aplicarea lor in controlul poluarii mediului, Monitorizarea poluantilor chimici din probe de apa, sol si vegetatie

Prof.dr. Cristina ROȘU

Domenii de Interes: Evaluarea riscului contaminarii cu metale grele pentru ape de suprafata, ape de fantana, sol si sedimente (studii de caz). Transferul metalelor grele din sol in plante (studii de caz). Monitorizarea poluantilor chimici din factorii de mediu si ambiental (de interior)

Lect.dr. Carmen ROBA

Domenii de Interes: Assessment of chemical pollutants (particularly the heavy metals) in the environment, their transfer in environmental factors, and the human health risk associated with the exposure to chemical pollutants