CS II Carmen ROBA

CS II Carmen ROBA

Kutató személyzet /

Domenii de Interes: - Analiza instrumentală a poluanților anorganici prezenţi în mediu prin spectrometrie de absorbţie atomică şi ion cromatografie - Evaluarea calității mediului înconjurător - Evaluarea riscului asupra sănătății umane asociat cu expunerea populaţiei la diferiți compuşi chimici

Curriculum Vitae