Lect.dr. Carmen ROBA

Lect.dr. Carmen ROBA

Departamentul Analiza și Ingineria Mediului /

Domenii de Interes: Analiza instrumentală a poluanților anorganici prezenţi în mediu prin spectrometrie de absorbţie atomică şi ion cromatografie - Evaluarea calității mediului înconjurător - Evaluarea riscului asupra sănătății umane asociat cu expunerea populaţiei la diferiți compuşi chimici

Curriculum Vitae

Lect.dr. Carmen ROBA