Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

Practică 2023-2024

Practică 2023-2024 la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

 

a. Practică în laborator/proiect FȘIM

Opțiuni:

 1. Practică în cadrul Centrului de Radioactivitatea Mediului și Datare Nucleară (studenți an I și II SM, respectiv II și III IM); Responsabil de practică: Lector dr. Anca Avram (Contact: anca.giurgea@ubbcluj.ro)
 2. Practică în cadrul Laboratorul ACTRIS/RADO Cluj (2 studenți care au urmat cursul de Teledetecție aplicată); Responsabil de practică: Lector dr. Horațiu Ștefănie (Contact: horatiu.stefanie@ubbcluj.ro)
 3. Practică în cadrul laboratorului de sol FȘIM (maxim 10 studenți); Responsabil de practică: Lector dr. Ramona Bălc (Contact: ramona.balc@ubbcluj.ro);
 4. Proiect PNRR-III-C9-2022 – I5 PNRR/2022/componenta nr. 9/investiția nr. 5: Cercetare integrată și soluții sustenabile pentru protecția și restaurarea ecosistemelor din bazinul inferior al Dunării – zona costieră a Mării Negre – ResPonSE; Responsabil de practică: CS II dr. Carmen Roba (Contact: carmen.roba@ubbcluj.ro);

 

b. Practică la parteneri propuși de FȘIM

Opțiuni: 

Partenerii de practică care pot oferi stagii de practică studenților FȘIM în baza  parteneriatelor existente și a acordurilor privind efectuarea stagiilor de practică profesională încheiate

 1. SC ELTEX RECYCLING S. A. (Oradea)
 2. AUCHAN România (Cluj-Napoca)
 3. C. MODULO Decorative (Turda)
 4. Hamburger Recycling (Cluj-Napoca)
 5. Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu „Ernest Lupan” IRCEM (Cluj-Napoca)
 6. S. . I.C.P.E. Bistrița S.A. (Bistrița)
 7. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului (Măgurele – Ilfov)
 8. Centrul de Mediu și Sănătate (Cluj-Napoca)
 9. Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Maramureș (Baia Mare)
 10. Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Alba( Alba Iulia)
 11.  Agenția pentru Protecția Mediului Alba ( Alba Iulia)
 12.  Administrația Bazinală Mureș (Târgu Mureș)

 

d. Internship, voluntariat (agenți economici, unități de cercetare, laboratoare de cercetare, instituții, ONG-uri) propus de facultate

Opțiuni:

Partenerii de practică care pot oferi voluntariat în domeniu studenților FȘIM, în baza  parteneriatelor existente:

Asociația TĂȘULEASA SOCIAL (Tășuleasa, Bistrița-Năsăud)

IMPORTANT !!!! Cererile pentru efectuarea stagiilor de practică la partenerii propuși de facultate (variantele b și d) vor fi depuse până cel târziu în 15.02.2024.       

 

e. Aplicații de teren/școli de vară organizate de facultate

 Număr de locuri studenți: 40 (specializări nivel licență și master care au practica prevăzută în planul de învățământ)

Termen limită de înscriere: 12 aprilie 2024!

FORMULAR DE ÎNSCRIERE PENTRU APLICAȚIA PRACTICĂ CORONINI

 

 Număr de locuri studenți: 20 (recomandat specializări nivel licență ani superiori și master)

Termen limită de înscriere: 14 aprilie 2024!

FORMULAR DE ÎNSCRIERE PENTRU ȘCOALA DE VARĂ EUXINUS

 

Responsabil practică: Conf. dr. Nicoleta Brișan, (email: nicoleta.brisan@ubbcluj.ro)