Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

Taxe de școlarizare

TAXE DE SCOLARIZARE – AN UNIVERSITAR 2022-2023

RATA
DATA LIMITA DE PLATA
I
15 OCTOMBRIE 2022
II
5 DECEMBRIE 2022
III
15 MARTIE 2023
IV
15 MAI 2023

Taxa se va achita ONLINE  în Platforma ACADEMICINFO

 

Contul pentru plata taxelor de scolarizare 

Cont IBAN – RO35TREZ21620F330500XXXX
Cod fiscal – 4305849
Se specifică:  Nume și prenume student,facultatea, secția, anul de studiu, rata (nr.rata), eventual penalizari, dacă există.

 

Cuantumul taxei de scolarizare pentru ciclul de scolarizare

 NIVEL DE STUDII  Cuantum taxe (lei)
 Licență – invatamant cu frecvență

Taxa integral (achitat*pana la 15 oct.) – reducere 10%;

Rata I (respectiv II,III,IV) , *anul I – la confirmarea locului

2500

2250

625

 Masterat IF – invatamant cu frecvență

Taxa integral (achitat*pana la 15 oct.) – reducere 10%

Rata I (respectiv II,III,IV), *anul I – la confirmarea locului

2500

2250

625

 Masterat – FR (frecventa redusa)

Taxa integral (*achitat pana la 31oct.) – reducere 10%

Rata I (respectiv II,III,IV), *anul I – la confirmarea locului

2700

2430

675

DOCTORAT*, IF / IFR – inv.cu frecventa/frecventa redusa

*reducerea se face ca si la nivel licenta si masterat

6500

Nivelul de studii– licență și master IF:  Penalizarea este de 0,25 lei/zi intarziere plus 625 lei rata restanta.In cazul  penalizarilor (0,04% /zi, pentru fiecare zi de intârziere*) calculul este:

Master FR:  Penalizarea este de 0,27 lei/zi intarziere plus 675 lei rata restanta.

  *Prima zi de intarziere se considera prima zi dupa data scadentei.

 

Tariful unitar pe credit se calculeaza astfel:

Taxa anuala de scolarizare / 60 credite = tarif unitar pe credit  (   Ex.  2500 : 60 = 41,67 lei )

Taxa pentru examenul nepromovat (indiferent ca este disciplina obligatorie sau facultativa) este:

Tarif unitar pe credit x numarul de credite al disciplinei restante (Ex.   41,67 x 4 credite = 166,68 lei)

Pentru disciplina Educație Fizică  taxa este 100 lei.

Daca studentul sustine un examen de diferenta pentru capitolele necreditate distinct (care au fost introduse prin schimbarea Planului de invatamant, la o disciplina promovata in anul anterior) taxa este 100 lei.