Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

Taxe de școlarizare

TAXE DE SCOLARIZARE – AN UNIVERSITAR 2023-2024

Taxa se va achita ONLINE  în Platforma ACADEMICINFO

 

Cuantumul taxei de școlarizare pentru ciclul de școlarizare

 NIVEL DE STUDII  Cuantum taxe (lei)*
 Licență – învățământ cu frecvență

Taxa integral (achitat*pana la 15 oct.) – reducere 10%;

Rata I (respectiv II,III,IV) , *anul I – la confirmarea locului

3000

2700

750

 Masterat IF – învățământ cu frecvență

Taxa integral (achitat*pana la 15 oct.) – reducere 10%

Rata I (respectiv II,III,IV), *anul I – la confirmarea locului

3000

2700

750

DOCTORAT*, IF / IFR – inv.cu frecventa/frecventa redusa

*reducerea se face ca si la nivel licență si masterat

6500
* Taxa afișate se aplică pentru studenții înmatriculați în anul I , an universitar 2023-2024 și studenții reînmatriculați din anii anteriori. Pentru studenții înmatriculați în anii anteriori, respectiv anii de studiu II, III si IV taxa de școlarizare rămâne în cuantum de 2500 lei/an universitar, conform Contractului de școlarizare încheiat.

Calendarul plății în rate: 

 

RATA
DATA LIMITA DE PLATA
I
15 OCTOMBRIE 2023
II
5 DECEMBRIE 2023
III
15 MARTIE 2024
IV
15 MAI 2024

Tariful unitar pe credit: 

 

Tariful unitar pe credit se calculează astfel:

Taxa anuala de școlarizare / 60 credite = tarif unitar pe credit  (   Ex.  3000 : 60 = 50 lei )

Taxa pentru examenul nepromovat (indiferent ca este disciplina obligatorie sau facultativa) este:

Tarif unitar pe credit x numărul de credite al disciplinei restante (Ex.   50 x 4 credite = 200 lei)

 


Date identificare UBB: Cod fiscal 4305849 | Cont IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX