Anunțuri studenți

Burse semestrul II, an universitar 2023-2024

Anunțuri studenți / Burse
Postat la 21/02/2024 Modificat la 23/02/2024

Cererile pentru bursa de performanță I / performanță II și dosarele de bursă socială  pentru semestrul II, al anului univ. 2023/2024 se depun exclusiv electronic pe platforma dedicată burselor. Platforma de burse este deschisă pentru depunere dosare în perioada 26 februarie 2024 ora, 8,00 – 15 martie 2024, ora 16.00, pentru urmatoarele tipuri …

Stagiu de practică online – platforma Study in Romania

Anunțuri studenți / Practica
Postat la 21/02/2024

Stagiu de practică online – platforma Study in Romania Studenții interesați, pot trimite cererea – Anexa -1  însoțită de copie CI și CV, la adresa  până la data de 27 februarie 2024, ora 14,00,   pe adresa secretariat.enviro@ubbcluj.ro.   CERERE EFECTUARE STAGIU Detalii desre stagiu se regăsesc în adresa primită de …

Alegeri 2024

Anunțuri cadre didactice / Anunțuri studenți
Postat la 01/02/2024 Modificat la 05/02/2024

ALEGERILE PENTRU FUNCȚIA DE RECTOR AL  UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI COMUNICAT Biroul Electoral al Facultății de Știința și Ingineria Mediului, în conformitate cu Codul Electoral al Universității Babeș-Bolyai, art 9, alin 3, litera c, comunică următoarele: – Alegerile pentru funcția de rector al Universității Babeș-Bolyai se vor desfășura în data de 8.02.2024, în …

Promovarea sănătății

Anunțuri studenți
Postat la 18/01/2024 Modificat la 19/02/2024

PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII LA STUDENȚI este un proiect care se desfășoară în parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică Cluj . Acest proiect are ca și obiective: facilitarea accesului la informații despre comportamente cu risc pentru sănătate, sănătatea reproducerii;prevenția primară a îmbolnăvirilor; instruirea studenților  cu privire la bolile cu transmitere sexuală, consumul de …

Tabere studențești

Anunțuri studenți
Postat la 17/01/2024 Modificat la 19/01/2024

TABERE STUDENȚEȘTI 2024 OMFTES nr.21107 din 29.12.2023 – pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studențești – publicat în Monitorul Oficial Partea I, 17 din 9 ianuarie 2024 Metodologia pentru Taberele Studențești 2024 ANEXA 2 – Repartizarea numărului de studenți beneficiari ai taberelor studențești 2024 pe Casele de Cultură ale studenților …

Examen de finalizare a studiilor, 2024

Examen de disertație / Examen de licență
Postat la 08/01/2024 Modificat la 08/02/2024

TEMATICĂ EXAMEN DE LICENȚĂ  sesiunea iulie/septembrie 2024 SPECIALIZAREA ȘTIINȚA MEDIULUI – linia română SPECIALIZAREA ȘTIINȚA MEDIULUI – linia maghiară SPECIALIZAREA MANAGEMENT SI AUDIT DE MEDIU SPECIALIZAREA INGINERIA MEDIULUI  SPECIALIZAREA INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE ȘI ECOLOGICE REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master

Evaluarea prestației didactice de către studenți

Anunțuri studenți
Postat la 14/12/2023

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR Vă aducem la cunoștință că evaluarea prestației didactice de către studenți în semestrul I al anului universitar 2023-2024, se va desfășura conform următorului calendar: Învățământ cu frecvență:11 decembrie 2023 – 14 ianuarie 2024 Chestionarele pot fi accesate la adresa https://academicinfo.ubbcluj.ro/Info/ La finalul acestor perioade, aplicația de evaluare …

Proiect TIC4UBB: se pot depune cereri pentru laptopuri

Anunțuri studenți
Postat la 13/11/2023

Universitatea Babeș-Bolyai a semnat un contract de finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate, pentru implementarea unui proiect cu titlul ”TIC4UBB”, ID 144800. Prin intermediul proiectului s-au achiziționat 2000 de laptopuri cu conexiune la internet inclusă pentru o perioadă limitată de timp.    Înscriere în grupul țintă Persoanele eligibile interesate să intre …

Subvențiile de cazare

Anunțuri studenți
Postat la 23/09/2023 Modificat la 25/09/2023

SUBVENŢIILE DE CAZARE (conform OUG. 73/2004 aprobată prin Legea nr. 527/2004 și Ordinului Ministrului Educației și Cercetării 3845/2005)   Valoarea subvenției individuale de sprijin pentru cazare este de aproximativ 900 lei/anul universitar 2022-2023. Studenții trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fie studenți bugetați; să fi promovat anul de studiu precedent depunerii …

În atenția studenților din anii terminali 

Anunțuri studenți
Postat la 14/08/2023 Modificat la 12/09/2023

  Studenții din an terminal care nu și- au încheiat situația școlară în anul universitar 2022-2023 (adică nu au note la toate disciplinele din contractul de studii până la sfârșitul sesiunii de lichidare de credite din  23 iunie  2023) și nu sunt în situația de exmatriculare, trebuie să depună la Secretariatul …

În atenția studenților absolvenți, nivel licență și nivel master

Anunțuri studenți
Postat la 28/06/2023

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ABSOLVENȚI NIVEL LICENȚĂ   Studenții absolvenți, care susțin examenul de LICENȚĂ în sesiunea iulie 2023, vor transmite electronic, pe e – mail, secretarului de comisie prezentarea lucrării până cel mai târziu vineri 30 iunie 2023, ora 18,00. Secretari comisii LICENȚĂ, sesiunea iulie 2023 Specializările –  Ştiinţa Mediului – linia …

Tabere

Anunțuri studenți / Burse
Postat la 15/06/2023 Modificat la 17/01/2024

Lista studenți beneficiari tabere 2023   Metodologie privind organizarea taberelor studențești. Studenții care doresc să solicite un loc gratuit în taberele studențești, trebui să completeze  Anexa 4 – Cererea individuală pentru ocuparea unui loc în cadrul taberelor studențești  și să o depună la secretariatul facultății sau să o trimită prin …