Burse semestrul II, an universitar 2023-2024

Burse semestrul II, an universitar 2023-2024

 • Liste FINALE cu studenții beneficiari de burse:

TABEL  FINAL  cu studenții beneficiari ai bursei de PERFORMANȚĂ gradul I, din fonduri bugetare pe semestrul II, anul universitar 2023-2024

TABEL  FINAL cu studenții beneficiari ai bursei de PERFORMANȚĂ gradul II, din fonduri bugetare pe semestrul II, anul universitar 2023-2024

TABEL  FINAL cu studenții beneficiari ai bursei de SOCIALE din fonduri bugetare, pe semestrul II, anul universitar 2023-2024

 

AFISATE LA DATA DE 04. 04. 2024

 

Rezoluții contestații, burse semestrul II, an universitar 2023-2024

 

Acestea se pot depune atât fizic la secretriatul facultății cat și electronic la adresa de e-mail: secretariat.enviro@ubbcluj.ro

Studenții care NU au mai beneficiat niciodata de bursa sau din motive justificate doresc schimbarea contului IBAN cu care figureaza in baza de date sa trimita documentul bancar la adresa: social@ubbcluj.ro, scanat/pozat de unde sa reiasa ca sunt titularii contului.

Pe documentul bancar sa scrie facultatea la care studiaza, tipul bursei (performanța, merit, sociala), in ce an de studiu sunt, sa verifice sa fie trecut si CNP-ul si sa mentioneze daca si-au schimbat numele (unde e cazul).

Cererile pentru bursa de performanță I / performanță II și dosarele de bursă socială  pentru semestrul II, al anului univ. 2023/2024 se depun exclusiv electronic pe platforma dedicată burselor.

Platforma de burse este deschisă pentru depunere dosare în perioada 26 februarie 2024 ora, 8,00 – 15 martie 2024, ora 16.00, pentru urmatoarele tipuri de burse :
 • Bursă de ajutor social ,
 • Bursă de performanță categoria I,
 • Bursă de performanță categoria II,
 • Bursă specială – cultural artistică,
 • Bursă de ajutor social ocazional de maternitate,
 • Bursă de ajutor social ocazional pentru îmbăcăminte și încălțăminte,
 • Bursă specială pentru studenții etnici români și studenții străini din Ukraina

 

Dosarul de bursă electronic încărcat în platformă (un singur fișier în format .pdf) va cuprinde documentele în ordinea prezentată în formularul „Verificare conformitate”din Regulamentul de burse, cu paginile numerotate în ordinea prezentată și semnate  pe fiecare pagină .

Documentele necesare completării dosarului de bursă socială, în funcție de situația în care se află studentul, se găsesc în Regulamentul de burse 

 Lunile luate în considerare la calcularea veniturilor sunt:februarie 2023 – ianuarie 2024.

 Venitul lunar net mediu pe membru de familie nu trebuie să depășească suma de  1.958,33 lei.

Conform adresei Nr.781/G /30.10.2023, fondul suplimentar de burse  35,112 este dedicat special Domeniului de Ingineria mediului, nivel licenta.

 


Din acest semestru platforma de încărcare a dosarelor de burse sociale are următoarele modificări:
 1. În etapa de înregistrare a dosarelor de burse sociale, studentul trebuie să  încarce declarații acord GDPR și sunt obligatorii:
  1. nu se pot încărca ulterior depunerii dosarului, dar pot fi actualizate (dacă are status INVALID)
  2. declarația acord GDPR pentru student – se scanează în format PDF
  3. declarațiile acord GDPR membrii familie – se scanează TOATE într-un singur fișier PDF
 2. În etapa de înregistrare a dosarelor de burse sociale, studentul trebuie să completeze pentru TOTI membrii familiei care au declarat venit , numele si CNP-ul acestora.

 

Ulterior depunerii dosarului, studentul, din contul lui,  poate să actualizeze dosarul și  declarațiile GDPR.