Personal Cercetare

CS II Carmen ROBA

Domenii de Interes: - Analiza instrumentală a poluanților anorganici prezenţi în mediu prin spectrometrie de absorbţie atomică şi ion cromatografie - Evaluarea calității mediului înconjurător - Evaluarea riscului asupra sănătății umane asociat cu expunerea populaţiei la diferiți compuşi chimici