Proiecte finalizate

Capacity development to improve safety conditions of tailings management facilities in the Danube River Basin

Proiecte finalizate
Postat la 19/05/2021

Project title: Capacity development to improve safety conditions of tailings management facilities in the Danube River Basin – Phase I: North-Eastern Danube countries (Danube TMF Project) General description: The project aims to improve the management and technical skills and knowledge related to the operation and control of the TMFs. National …

Common Development of Volunteer Disaster Intervention Capability (CODE VDIC)

Proiecte finalizate
Postat la 19/05/2021 Modificat la 26/09/2022

Project title: Common Development of Volunteer Disaster Intervention Capability (CODE VDIC) General description: The main objective is to better secure the cross-border area by improving joint volunteer intervention capability in case of natural and man-made disasters and emergency situations. This objective is totally in line with the overall programme goal, which …

Validarea produselor satelitare prin metode de teledetecție de la sol

Proiecte finalizate
Postat la 14/04/2021 Modificat la 27/05/2021

Scopul principal al proiectului este de a oferi mijloacele de validare și calibrare a măsurătorilor satelitare, oferind o gamă largă de produse atmosferice bazate pe măsurători de la sol și monitorizând astfel stabilitatea produselor satelitare observate în locațiile vizate. Sunt previzionate activități de calibrare-validare (CAL-VAL) pentru misiunile viitoare ale Agenției Spațiale Europene precum Sentinel 5P, 5 şi ADM-Aeolus.

Software inteligent pentru clasificarea aerosolilor bazat pe date de observare a Pământului, măsurători de teledetecţie şi modelare de transport

Proiecte finalizate
Postat la 14/04/2021 Modificat la 27/05/2021

Scopul proiectului ISABEL este de a întări capacitatea României de a participa la activitățile Agenției Spațiale Europene (ESA) în sprijinul misiunilor Sentinel (3, 4, 5, 5P), EarthCARE şi ADM-Aeolus. Pentru aceasta se va dezvolta un software inteligent de clasificare a aerosolilor bazat pe rețele neuronale și combinarea măsurătorilor de aerosoli cu date sintetice şi modele de transport. ISABEL va exploata complementaritățile oferite de monitorizarea in-situ, date obținute prin sondarea pe verticală a atmosferei, date stelitare şi modele de transport pentru a obține o mai buna clasificare a aerosolilor bazată pe higroscopicitatea lor și pe proprietățile lor optice.

SAtellite based Monitoring Initiative for Regional Air quality

Proiecte finalizate
Postat la 14/04/2021 Modificat la 27/05/2021

Proiectul urmărește îmbunătățirea monitorizării calității aerului la nivel local și regional prin utilizarea sinergică a datelor furnizate de sateliții de observare a Terrei (activi și misiuni viitoare), date colectete in situ de către rețelele de monitorizare a calității aerului și date de modelare.

Evaluarea efectelor genotoxice datorate expunerii la doze joase de radiaţie ionizantă pentru populaţia din zona uraniferă Băiţa-Ştei

Proiecte finalizate
Postat la 09/11/2015 Modificat la 14/04/2021

Titlul proiectului EVALUAREA EFECTELOR GENOTOXICE DATORATE EXPUNERII LA DOZE JOASE DE RADIAŢIE IONIZANTĂ PENTRU POPULAŢIA DIN ZONA URANIFERĂ BĂIŢA-ŞTEI Programul de finanţare CNCS-UEFISCDI, PN-II-RU-TE-2014-4-1009 Durata proiectului octombrie 2015 – septembrie 2017 Echipa de cercetare Lect. Dr. Dicu Tiberius – director proiect CS II Virag Piroska – cercetător senior CS III …

Dezvoltarea infrastructurii de cercetare pentru managementul dezastrelor bazat pe calcul de înaltă performanță – MADECIP

Proiecte finalizate
Postat la 10/10/2015 Modificat la 14/04/2021

Titlul proiectului DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE PENTRU MANAGEMENTUL DEZASTRELOR BAZAT PE CALCUL DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ” – MADECIP Programul de finantare PROIECT POSCEE COD SMIS CSNR 48801/1862 Durata proiectului Proiectul se implementează în localitatea Cluj-Napoca pe o durată de 16 luni Rezumat Universitatea Babeş-Bolyai, cu sediul în Cluj-Napoca, derulează, începând din …

Studii doctorale pentru performante europene in cercetare si inovare (CUANTUMDOC)

Proiecte finalizate
Postat la 15/07/2015 Modificat la 14/04/2021

Titlul proiectului STUDII DOCTORALE PENTRU PERFORMANTE EUROPENE IN CERCETARE SI INOVARE (CUANTUMDOC) Programul de finantare Fondul Social European – Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Obiective: Obiectivul general al proiectului este aplicarea de strategii manageriale, de cercetare si didactice destinate imbunatatirii formarii initiale a viitorilor cercetatori in …

Burse doctorale pentru performanta in cercetare la nivel european (EURODOC)

Proiecte finalizate
Postat la 15/07/2015 Modificat la 14/04/2021

Titlul proiectului BURSE DOCTORALE PENTRU PERFORMANŢĂ ÎN CERCETARE LA NIVEL EUROPEAN (EURODOC) Programul de finantare Fondul Social European – Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Obiective: Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea capitalului uman pentru cercetare prin programe doctorale pentru imbunatatirea participarii, cresterii atractivitatii si motivatiei …

Poluarea interioara in scoli si starea de sanatate: Retea de observatie la nivelul Europei (SINPHONIE)

Proiecte finalizate
Postat la 15/07/2015 Modificat la 14/04/2021

Titlul proiectului POLUAREA INTERIOARA IN SCOLI SI STAREA DE SANATATE: RETEA DE OBSERVATIE LA NIVELUL EUROPEI (SINPHONIE) Programul de finantare Comisia Europeana (Directoratul pentru Sanatatea si Protectia Consumatorului) (SANCO) Obiective Proiectul SINPHONIE este un proiect complex de cerecetare care acopera mai multe arii de interes precum sanatatea unor grupuri populationale, …

Dating the Romanian part of the european loess belt using luminescence methods (DAROLUM)

Proiecte finalizate
Postat la 15/07/2015 Modificat la 14/04/2021

Titlul proiectului DATING THE ROMANIAN PART OF THE EUROPEAN LOESS BELT USING LUMINESCENCE METHODS (DAROLUM) DATAREA ZONEI ROMÂNE A DEPOZITELOR DE LOESS EUROPENE PRIN METODE LUMINESCENTE SUMMARY PROGRAMUL DE FINANTARE UEFISCDI, CDI 2007 – 2013 programul „RESURSE UMANE“, Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente …

Romanian atmospheric research 3D observatory (RADO)

Proiecte finalizate
Postat la 15/07/2015 Modificat la 14/04/2021

Titlul proiectului ROMANIAN ATMOSPHERIC RESEARCH 3D OBSERVATORY (RADO) Website proiect: http://rado.inoe.ro/ Programul de finantare Programul Norvegian de Cooperare cu Romania (Norway Grants) Obiective Scopul acestui proiect a fost imbunatatirea cercetarii atmosferice in Romania, lucru care permite o observare si o intelegere mai buna a proceselor atmosferice si hidrologice, sprijinand astfel …

Tehnologie inovativa de remediere a solurilor contaminate prin activitatile specifice industriei metalurgice (RESOLMET)

Proiecte finalizate
Postat la 15/07/2015 Modificat la 14/04/2021

Titlul proiectului TEHNOLOGIE INOVATIVA DE REMEDIERE A SOLURILOR CONTAMINATE PRIN ACTIVITATILE SPECIFICE INDUSTRIEI METALURGICE (RESOLMET) Programul de finantare Proiect PNCDI II – Programul 4: PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE Autoritate contractanta: CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Obiective Gradul de noutate, originalitate si complexitate a solutiilor propuse deriva din activitatile …

Implementarea tehnicilor de remediere a radonului in locuințe din zona minei uranifere Băița (IRART)

Proiecte finalizate
Postat la 15/07/2015 Modificat la 14/04/2021

Titlul proiectului IMPLEMENTAREA TEHNICILOR DE REMEDIERE A RADONULUI ÎN LOCUINŢE DIN ZONA MINEI URANIFERE BǍIŢA ( IRART) Programul de finantare Proiect POS CCE ID 586 – SMIS 12487/ Contract de Finanţare Nr. 160/ 15.06.2010 Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivitǎţii Economice” – cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –„Investiţii pentru …

Reteaua romana de sisteme lidar (ROLINET)

Proiecte finalizate
Postat la 15/07/2015 Modificat la 14/04/2021

Titlul proiectului RETEAUA ROMANA DE SISTEME LIDAR (ROLINET) Programul de finantare PN II – Parteneriate Obiective Cresterea competentei tehnologice si promovarea transferului de cunostinte si tehnologii in domeniul echipamentelor laser pentru sondarea atmosferei Crearea unei retele romanesti de sisteme lidar competitiva pentru integrarea in EARLINET, GAW si GEOSS Realizarea unui …

Exercitiu de evaluare a performantelor in domeniul evaluarii cantitative a riscului in tarile din Europa Centrala si de Est (BEQUAR)

Proiecte finalizate
Postat la 15/07/2015 Modificat la 14/04/2021

Titlul proiectului EXERCITIU DE EVALUARE A PERFORMANTELOR IN DOMENIUL EVALUARII CANTITATIVE A RISCULUI IN TARILE DIN EUROPA CENTRALA SI DE EST (BEQUAR) Programul de finantare Programul de extindere a Joint Research Center (JRC) „Managementul hazardelor naturale si tehnologice” (PA Nr. 26), lansat in cadrul celui de-al 5-lea program cadru (FP5) …

Detectarea si identificarea substantelor periculoase folosind spectrometria de mobilitate ionică cuplata cu spectrometria de masa (MOBSPEC)

Proiecte finalizate
Postat la 15/07/2015 Modificat la 14/04/2021

Titlul proiectului DETECTAREA ŞI IDENTIFICAREA SUBSTANŢELOR PERICULOASE FOLOSIND SPECTROMETRIA DE MOBILITATE IONICĂ CUPLATĂ CU SPECTROMETRIA DE MASĂ – (MOBSPEC) Programul de finantare Proiect PN-II: Parteneriate în domeniile prioritare (Spaţiu & Securitate); Contract Nr. 81-023 / 2007 Obiective Obiectivul general al proiectului: Realizarea unui model experimental de tandem analizor spectrometru de …

Fluxuri de metan la interfata litosfera atmosfera in bazine purtatoare de hidrocarburi- implicatii asupra bugetului gazelor cu efect de sera (PN II 31-094 FLUX)

Proiecte finalizate
Postat la 15/07/2015 Modificat la 14/04/2021

Titlul proiectului FLUXURI DE METAN LA INTERFATA LITOSFERA-ATMOSFERA IN BAZINE PURTATOARE DE HIDROCARBURI – IMPLICATII ASUPRA BUGETULUI GAZELOR CU EFECT DE SERA (PN II 31-094 FLUX) Programul de finantare Centrul National de Management Programe Programul 4 – “Parteneriate in domeniile prioritare”, Contract nr 31-094 Obiective: Determinarea in premiera la nivel …

Monitorizarea ultrasensibil a poluantilor bazată pe sisteme tandem cu detectori neconventionali (MONUPOL)

Proiecte finalizate
Postat la 15/07/2015 Modificat la 14/04/2021

Titlul proiectului MONITORIZAREA ULTRASENSIBILĂ A POLUANŢILOR BAZATĂ PE SISTEME TANDEM CU DETECTORI NECONVENŢIONALI ( MONUPOL ) Programul de finantare Proiect CEEX-MENER: Cercetare de Excelenţă; Contract Nr. 615 / 2005 Obiective Obiectivul general: Elaborarea de metode de analiză rapide, precise şi ultrasensibile, folosind detectori specifici neconvenţionali în cuplaj cu cromatografia de …

Tehnologii de conservare si utilizare a bioresurselor. Reconstructie ecologica, bioremediere, depoluare biologica, management ecologic al sistemelor biotehnice si ecologice.

Proiecte finalizate
Postat la 15/07/2015 Modificat la 14/04/2021

Titlul proiectului TEHNOLOGII DE DONSERVARE SI UTILIZARE A BIORESURSELOR. RECONSTRUCTIE ECOLOGICA, BIOREMEDIERE, DEPOLUARE BIOLOGICA, MANAGEMENT ECOLOGIC AL SISTEMELOR BIOTEHNICE SI ECOLOGICE Programul de finantare Programul naţional de infrastructură în educaţie MEdC 2006 – 2008. Componenta dotări laboratoare didactice nivel licenţă – mijloace fixe. Proiect de dotare pentru laborator didactic nou …