Exercitiu de evaluare a performantelor in domeniul evaluarii cantitative a riscului in tarile din Europa Centrala si de Est (BEQUAR)

Exercitiu de evaluare a performantelor in domeniul evaluarii cantitative a riscului in tarile din Europa Centrala si de Est (BEQUAR)

Titlul proiectului

EXERCITIU DE EVALUARE A PERFORMANTELOR IN DOMENIUL EVALUARII CANTITATIVE A RISCULUI IN TARILE DIN EUROPA CENTRALA SI DE EST (BEQUAR)

Programul de finantare

Programul de extindere a Joint Research Center (JRC) „Managementul hazardelor naturale si tehnologice” (PA Nr. 26), lansat in cadrul celui de-al 5-lea program cadru (FP5) si publicat in documentul Comisiei Europene.

Obiective

Obiectivul general al acestui proiect a constat in analizarea progresului rapoartelor independente de analiza a riscului elaborate sub reglementarile Directivei Seveso II si evaluarea riscul din zona de impact studiata
Centrul de Cercetari pentru Managementul Dezastrelor din cadrul Facultatii de Stiinta si Ingineria Mediului din Universitatea Babes-Bolyai si-a adus aportul substantial la realizarea procedurilor necesare elaborarii bazelor de date; la furnizarea de informatii privind eventualele instalatii din zona destinate studiului, la evaluarea riscului prin metodele existente, la elaborarea unui studiu privind elementele specifice de evaluare a riscului, precum scenariu, frecventa si consecinta, care pot avea efect in evaluarea ariei de risc.

Durata proiectului: 2004-2006

Parteneri

Parteneriatul format in cadrul proiectului BEQUAR a fost constituit din reprezentanti ai Autoritatilor Competente din tarile care au aderat recent la UE si cele candidate: Comisia Europeana – JRC, CK-Trikolor, National Directorate for Disaster Management – Ministry of the Interior (Ungaria), Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca (Alexandru Ozunu, Romania), Strategy Division of Civil Protection Department, Lithuanian Energy Institute, Fire and Rescue Department, Ministry of the Interior (Lituania), Department of Labour Inspection (Cipru), Ministry of Environment, Spatial Planning and Energy, Slovenian Environmental Agency-EIA Department (Slovenia), Centre of excellence Manhaz (Management of Health and Environmental Hazards)Technical University of Lodz (Polonia), Ministry of Environment and Water (Bulgaria), Ministry of Environment, Environmental Agency (Slovacia).

Rezultate

Acest exercitiu a fost realizat folosind un amplasament Seveso II existent, care a fost considerat fabrica de referinta. Aceasta fabrica de referinta a fost localizata intr-un areal geografic fictiv, cu o densitate a populatiei estimata si centre de vulnerabilitate, pentru evitarea suprapunerea arealului de impact preconizat peste amplasamentul real al fabricii. Acest lucru se realizeaza pentru prevenirea interpretarilor gresite ale rezultatelor simularilor in ceea ce priveste riscurile reale asociate zonei in care este situata fabrica de referinta. Obiectivul general al acestui exercitiu a fost reprezentat de o prima incercare de studiere a diferentelor dintre estimarile independente ale riscurilor asociate amplasamentelor Seveso II si a consecintelor riscului estimat din zona. Acest lucru contribuie la o mai buna intelegere a criteriilor si metodelor de inspectie folosite de diferitele autoritati nationale.