Detectarea si identificarea substantelor periculoase folosind spectrometria de mobilitate ionică cuplata cu spectrometria de masa (MOBSPEC)

Detectarea si identificarea substantelor periculoase folosind spectrometria de mobilitate ionică cuplata cu spectrometria de masa (MOBSPEC)

Titlul proiectului

DETECTAREA ŞI IDENTIFICAREA SUBSTANŢELOR PERICULOASE FOLOSIND SPECTROMETRIA DE MOBILITATE IONICĂ CUPLATĂ CU SPECTROMETRIA DE MASĂ – (MOBSPEC)

Programul de finantare

Proiect PN-II: Parteneriate în domeniile prioritare (Spaţiu & Securitate); Contract Nr. 81-023 / 2007

Obiective

Obiectivul general al proiectului:
Realizarea unui model experimental de tandem analizor spectrometru de mobilitate ionică (SMI) –
spectrometru de masă cuadrupolar (SMC) pentru detectarea şi identificarea substanţelor periculoase din
categoria agenţilor chimici de luptă.
Obiectivele specifice sunt:
• O-1. Analiza sistemului de transport ionic şi a sistemului de vid în vederea proiectării şi realizării
interfeţei şi a sursei de ioni neradioactive.
• O-2. Proiectarea componentelor mecanice şi electronice ale analizorului de mobilitate ionică.
• O-3. Proiectarea componentelor mecanice şi electronice ale analizorului de masă cuadrupolar.
• O-4. Realizarea şi testarea componentelor mecanice şi electronice ale tandemului analizor SMI–
SMC.
• O-5. Conceperea şi realizarea de produse software dedicate pentru controlul tandemului SMI-SMC.
• O-6. Elaborarea metodologiei de lucru cu echipamentul.
• O-7. Experimentarea şi verificarea, prezentarea şi demonstrarea funcţionalităţii analizorului tandem
SMI–SMC folosind substanţe simulante (compuşi chimici cu structură chimică foarte apropiată de
cea a agenţilor chimici de luptă, dar cu toxicitate mult redusă).

Durata proiectului: 2007-2010

Parteneri

Coordonator proiect: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare) Cluj-Napoca; Director de proiect: Dr. Cornel CUNA
Partener proiect nr. 1: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţa Mediului. Responsabil proiect: Dr. Victor BOCOŞ-BINŢINŢAN
Partener proiect nr. 2: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice Râmnicu-Vâlcea. Responsabil proiect: Dr. Mariana ILIESCU
Partener proiect nr. 3: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca. Responsabil proiect: Dr. Eva DULF

Rezultate

Rezultatul final este un model experimental de tandem analizor, de tip spectrometru de mobilitate
ionică – spectrometru de masă cuadrupolar, ultrasensibil, de mare precizie, pentru detectarea şi identificarea
substanţelor periculoase. Aparatul poate fi folosit la detectarea agenţilor chimici de luptă.
Alte rezultate: 1. Date privind influenţa ciocnirilor ion-moleculă asupra mobilităţii ionilor prin gaze
la presiune atmosferică. Date privind influenţa presiunii şi încărcării analizorului asupra mobilităţii ionice. 2.
Date privind transportul sarcinilor electrice la presiune atmosferică sau apropiată, în câmpuri electrice de
diferite configuraţii şi intensităţi. 3. Un spectrometru de mobilitate ionică cu sursă de ionizare neradioactivă,
ce poate fi folosit şi separat, la analize de substanţe chimice (cu detectorul care va fi construit şi pentru
tandem). 4. Un spectrometru de masă cuadrupolar, căruia daca i se ataşează o sursă de ioni poate funcţiona
ca unitate analizoare separată. 5. Software pentru comanda electronică a impulsurilor şi eşalonarea în timp a
acestor impulsuri aplicate sistemelor de comandă a pachetelor de ioni. 6. Software pentru achiziţie şi
prelucrare de date. 7. Brevete şi lucrări ştiinţifice.

Website proiect:

http://www.itim-cj.ro/PNCDI/MOBSPEC(CCUNA)/romana.htm