Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

Cazare

Listele cu cazări nivel licență și nivel master 

 

Studenții care doresc un loc de cazare în căminele studențești trebuie să depună o Cerere de cazare la secretariatul facultății:

  • Cererile de cazare pentru anul I (an universitar 2022-2023) nivel licență și master, se depun până cel mai târziu la data de 20. 09. 2022;
  • Cererile de cazare pentru anii II, III, IV, ( an universitar 2022-2023) nivel licență și master, se depun până cel mai târziu la data de 15. 09. 2022;

Cererile se pot depune fizic la secretariatul facultății sau electronic* pe adresa : secretariat.enviro@ubbcluj.ro

* Pentru cererile transmise electronic, va fi confirmată primirea. În cazul în care nu se primește confirmarea de primire, studentul va suna la secretariatul facultății, la numărul de telefon: 0264 307030.


Pentru obținerea unui loc în cămin pe criteriul social se încadrează studenţii bugetaţi ale căror familii nu au realizat în lunile mai, iunie, iulie un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie .La cererea de cazare se anexează declarații de venituri de la părinţi sau susținători legali ai studentului care solicită loc de cazare, precum şi acte justificative/doveditoare/cupoane de pensie ale susținătorilor legali pe respectivele 3 luni, declarație privind veniturile provenite din exploatarea terenurilor agricole şi,după caz, adeverințe de la instituția de învăţământ unde sunt școlarizați frații, sentințe judecătorești, certificate de naștere ale fraților preșcolari, certificate de deces ale susținătorilor legali, certificate de căsătorie. *

La criteriul medical se încadrează studenţii care suferă de bolile enumerate în H.G. 558 din 1998, anexa ii, art. 8, lit. C. *

*A se citi Regulamentul cadru privind cazarea în căminele studențești