Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

Cazare

Am publicat Listele finale de cazare 2023!

 

Cazarea studenţilor în cămine se face în cele 3 (trei) zile anterioare începerii anului universitar, la CĂMINUL la care a fost repartizat studenta/ul: 

  1. Ziua întâi de cazări – vineri 29 septembrie 2023, între orele 8,00 – 16,00 *, se cazează studenţii din anul I de studiu;
  2. Ziua a doua de cazări – sâmbătă 30 septembrie 2023, între orele 8,00-16,00* se cazează studenţii din anii II şi III
  3.  Ziua a treia de cazări – duminică 1 octombrie 2023 , între orele 8,00-16,00*– se cazează studenţii din anul IV, studenții nivel master şi cei din anii I-III care nu au reuşit să se prezinte în zilele stabilite. Pentru perioada de redistribuiri nu se ţine cont de anul de studii. 

*Pauza de masa- interval orar 12,00-13,00

 

Cazarea studenţilor în cămine presupune prezentarea la cămin a următoarelor documente:

  • buletin/carte de identitate sau paşaport; 
  • copie după buletin/carte de identitate sau paşaport; 
  • adeverinţa fiu cadru didactic (dacă e cazul);
  •  adeverinţă de handicap pentru persoanele în cauză;
  •  poză ¾.

Încheierea contractului de închiriere între Universitatea Babeş-Bolyai şi student presupune:

Plata taxei de cazare pentru luna respectivă; d) Predarea buletinului/C.I. şi completarea unui formular pentru aplicarea vizei de flotant; e) Primirea legitimaţiei de cămin; f) Preluarea inventor camerei pe baza procesului verbal de predare-primire individual şi respectiv colectiv.

 

SUBVENŢIILE DE CAZARE

CERERE în vederea acordării subvenției individuale de sprijin pentru cazare – studenți care locuiesc în alte spații decât căminele Universității Babeș-Boly. Dosarele se vor depune asemănător dosarelor de burse, pe platforma de burse, în perioada 2.10.2023 până în 13.10.2023

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 73 din 30 septembrie 2004 privind instituirea subvenţiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studenţii care locuiesc în alte spaţii decât căminele instituţiilor de învăţământ superior de stat