Confirmarea locului obținut

Confirmarea locului obținut

Confirmarea locului obținut:

Se face în două etape:

ETAPA I: după afișarea primelor liste cu distribuirea candidaților pe specializări;

Dacă ai fost admis la BUGET:

 1. Trebuie să-ti confirmi locul în platforma de admitere completând și semnând contractul de studii.
 2. După confirmarea locului în platformă, te prezinți la Comisia de admitere cu documentele necesare pentru confirmarea locului.
  • Documentele pot fi transmise și prin curierat rapid cu confirmare de primire.
  • Termenul de depunere a documentelor este până cel mai târziu la data de ………

Dacă ai fost admis la TAXĂ:

 1. Trebuie să completezi Contractul de studii, să-l semnezi, să achiți prima rata din taxa de școlarizare 750 lei. Totul se face în platforma admiterii.
 2. După confirmarea locului în platformă, te prezinți la Comisia de admitere cu documentele necesare pentru confirmarea locului.
  • Documentele pot fi transmise și prin curierat rapid cu confirmare de primire.
  • Termenul de depunere a documentelor este……………….

Candidații aflați pe lista de taxa/așteptare:

 1. Dacă doresc să intre în procesul de glisare trebuie să bifeze redistribuire.

Candidații care nu confirmă locul, îl pierd!

 

ETAPA II: după redistribuirea locurilor neconfirmate în prima etapă.

 În procesul de redistribuire pentru locurile bugetate, intră doar candidații care au confirmat locul la taxă în prima etapă.

În cazul în care după ETAPA I a confirmărilor ai glisat de pe un loc cu taxă pe un loc bugetat, prima rata din taxa de școlarizare plătită la confirmarea locului, va fi recuperată în întregime după începerea anului universitar.

 

Documente necesare la confirmarea locului:

Depunere documentelor originale la Comisia de admitere, ale tuturor candidaţilor declaraţi admişi până cel mai târziu la data…………

 Candidații admiși la taxă trebuie să achite și prima rată din taxa de școlarizare, in valoare de 750 lei.

 

Nivel licență:

 • Diploma de bacalaureat sau atestat de echivalare și foaia matricolă de liceu, ambele în original
  • Cei ce au deja calitatea de student vor depune diploma de bacalaureat și foaia matricolă de liceu în copii certificate „conform cu originalul” în baza documentelor originale prezentate de student sau în copii legalizate, însoțite de o adeverință (în original) din care să rezulte calitatea de student și faptul că originalul diplomei se află la prima facultate;
 • Certificatul de naștere în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original prezentat de student sau copie legalizată;
 • Certificat de căsătorie sau alte documente care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original prezentat de student sau copie legalizată;
 • Adeverință medicală tip (în original);
 • Două fotografii tip 3 cm/4 cm;
 • Contractul de studii universitare (descărcate din platforma de admitere)
 • Fișa de înscriere (descărcate din platforma de admitere)

Nivel master:

 • Diploma de bacalaureat sau atestat de echivalare și foaia matricolă de liceu, ambele în original
  • Cei ce au deja calitatea de student vor depune diploma de bacalaureat și foaia matricolă de liceu în copii certificate „conform cu originalul” în baza documentelor originale prezentate de student sau în copii legalizate, însoțite de o adeverință (în original) din care să rezulte calitatea de student și faptul că originalul diplomei se află la prima facultate;
 • Diploma de licență/inginer sau atestat de echivalare și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență, ambele în original
  • Cei ce au deja calitatea de student vor depune diploma de licență și suplimentul la diploma de licență în copii certificate „conform cu originalul” în baza documentelor originale prezentate de student sau în copii legalizate, însoțite de o adeverință (în original) din care să rezulte calitatea de student, regimul de finanțare și faptul că originalul diplomei de licență se află la prima facultate;
 • Certificatul de naștere în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original prezentat de student sau copie legalizată;
 • Certificat de căsătorie sau alte documente care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original prezentat de student sau copie legalizată;
 • Adeverință medicală tip (în original);
 • Două fotografii tip 3 cm/4 cm;
 • Atestat/certificat de competență lingvistică
 • Contractul de studii universitare (descărcate din platforma de admitere)
 • Fișa de înscriere (descărcate din platforma de admitere)

Pentru orice alte detalii, vă puteti adresa electronic la adresa: enviro@ubbcluj.ro sau telefonic la numărul 0264 307030.