Criterii de selecție

Criterii de selecție

Criteriile de selectie a candidaţilor, pentru toate specializările – nivel licenţă

 

Criteriile de selectie a candidaţilor, pentru toate specializările, nivel licenţă:

  • media la examenul de bacalaureat (cu pondere 100% în media finală).
  • candidații care au participat la Concursul „Marcian Bleahu”, pot folosi ca și criteriul de selecție punctajul (nota) obținută la concurs,  care va reprezenta 70% din media finală de admitere, iar 30% va fi media obținută la examenul de bacalaureat.
  • candidații care au obţinut premii sau menţiuni la olimpiadele şcolare de nivel internaţional şi naţional, în perioada studiilor liceale; aceştia vor fi admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat, fiind notaţi cu media finală 10 (zece). Vor fi validate olimpiadele avizate de M.E.N. la care s-au obţinut premii individuale; la confirmarea locului, candidaţii vor prezenta respectivele distincţii în original (sau adeverinţe doveditoare eliberate şi avizate de către Inspectoratele Şcolare);

Criterii de departajare aplicate vor fi în ordinea următoare:

  • la domeniul Ştiinţa Mediului – media la disciplina Geografie, clasa a XII-a.
  • la domeniul Ingineria Mediului – media la disciplina Chimie clasa a IX-a.

Informațiile se pot obține telefonic la numărul: 0264 307030, prin email la adresa: enviro@ubbcluj.ro