Criterii de selecție

Criterii de selecție

Criteriile de selectie a candidaţilor, pentru toate specializările – nivel licenţă

Criterii de selecție:

  • media la examenul de bacalaureat (cu pondere 100% în media finală).
  • pentru candidații care au participat la Concursul “Marcian Bleahu”, punctajul (nota) obținută la concurs, va reprezenta 70% din media finală de admitere, iar 30% va fi media obținută la examenul de bacalaureat.

Criterii de departajare:

  • la domeniul Ştiinţa Mediului – media la disciplina Geografie, clasa a XII-a.
  • la domeniul Ingineria Mediului – media la disciplina Chimie clasa a IX-a.

Modul pedagogic

Daca doresti ca dupa terminarea studiilor sa poti profesa si in invatamant poti sa te inscrii si la cursurile Modulului pedagogic.

Pregateste un eseu motivational pe care-l vei preda, impreuna cu celelalte acte necesare, reperezentantului DPPD la inscriere si confirma comisiei de admitere ca doresti sa te inscrii la aceste cursuri!

Pentru mai multe detalii: http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/modul_pedagogic/