Criterii de selecție

Criterii de selecție

Criteriile de selectie a candidaţilor, pentru toate specializările, nivel licenţă:

  • eseu motivaţional (notat cu calificativul admis/respins);
  • media la examenul de bacalaureat (cu pondere 100% în media finală);

Alternativ:

    • Abosolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat care au obținut minim 80 de puncte la concursul Enviro Pass vor fi declarați admiși cu media 10,00, în limita cifrei de scolarizare indiferent de media de bacalaureat. Concursul va fi organizat în cadrul Facultății de Știința și Ingineria Mediului la data de 13 aprilie 2024, ora  12,00.
    • Candidații care au participat anii trecuți la Concursul „Marcian Bleahu” pot folosi ca și criteriu de selecție punctajul (nota) obținută la concurs, care va reprezenta 70% din media finală de admitere, iar 30% va fi media obținută la examenul de bacalaureat;
    • Candidații care au obţinut premii sau menţiuni la olimpiadele şcolare / concursuri de nivel internaţional şi naţional, în perioada studiilor liceale, aceştia vor fi admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat, fiind notaţi cu media finală 10,00 (zece  ). Vor fi validate olimpiadele/concursurile avizate de M.E.N. la care s-au obţinut premii individuale; la confirmarea locului, candidaţii vor prezenta respectivele distincţii în original (sau adeverinţe doveditoare eliberate şi avizate de către Inspectoratele Şcolare);

Criterii de departajare aplicate vor fi în ordinea următoare:

  • la domeniul Ştiinţa Mediului – media la disciplina Geografie, clasa a XII-a, media la disciplina Biologie clasa a IX-a;
  • la domeniul Ingineria Mediului – media la disciplina Chimie clasa a IX-a, media la disciplina Fizică clasa a IX-a.

Informațiile se pot obține telefonic la numărul: 0264 307030 sau prin email la adresa: enviro@ubbcluj.ro

 

Înscrierea candidaților se va face online pe site-ul: https://admitere.ubbcluj.ro/