Criterii de selecție

Criterii de selecție

Criteriile de selecție a candidaţilor, pentru toate specializările – nivel licenţă

 

Criteriile de selectie a candidaţilor, pentru toate specializările, nivel licenţă:

    • eseu motivaţional (notat cu calificativul admis/respins);
    • media la examenul de bacalaureat (cu pondere 100% în media finală);
    • Candidații care au participat la Concursul „Marcian Bleahu”, pot folosi ca și criteriul de selecție punctajul (nota) obținută la concurs, care va reprezenta 70% din media finală de admitere, iar 30% va fi media obținută la examenul de bacalaureat.
    • Candidații care au obţinut premii sau menţiuni la olimpiadele şcolare de nivel internaţional şi naţional, în perioada studiilor liceale, aceştia vor fi admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat, fiind notaţi cu media finală 10,00 (zece – ). Vor fi validate olimpiadele avizate de M.E.N. la care s-au obţinut premii individuale; la confirmarea locului, candidaţii vor prezenta respectivele distincţii în original (sau adeverinţe doveditoare eliberate şi avizate de către Inspectoratele Şcolare);

Criterii de departajare aplicate vor fi în ordinea următoare:

  • la domeniul Ştiinţa Mediului – media la disciplina Geografie, clasa a XII-a.
  • la domeniul Ingineria Mediului – media la disciplina Chimie clasa a IX-a.

Informațiile se pot obține telefonic la numărul: 0264 307030, prin email la adresa: enviro@ubbcluj.ro

 

Înscrierea candidaților se va face online pe site-ul: https://admitere.ubbcluj.ro/