Prezentarea specializărilor

Prezentarea specializărilor

ȘTIINȚA MEDIULUIMANAGEMENT ȘI AUDIT DE MEDIUINGINERIA MEDIULUI

Ce face un specialist în probleme de mediu care a terminat specializarea știința mediului?

Acest specialist contribuie la managementul de mediu pentru a susține procesul decizional prin analiza, evaluarea și planificarea acțiunilor de mediu și de conservare a biodiversității.

Cum devii specialist în probleme de mediu?

Domeniul știința mediului este unul cu caracter interdisciplinar. Pentru a-ți oferi o pregătire integrată în domeniu, programul nostru de studiu știința mediului vizează două direcții majore:

 • Analiza și evaluarea mediului: vei dobândi competențe de realizare și interpretare a măsurătorilor și analizelor pentru a investiga starea componentelor majore ale mediului înconjurător, cum ar fi aerul, apa, solul, relieful, biota, resursele naturale, peisajul. De asemenea, te vom sprijini în dezvoltarea abilităților practice în acest domeniu prin activități cu caracter aplicativ. Aceste activități vor avea loc atât în cadrul aplicațiilor practice din teren unde vei avea ocazia să explorezi specii și habitate de interes conservativ, cât și în timpul seminariilor și lucrărilor practice din laboratoarele facultății noastre dotate cu aparatură de ultimă generație.
 • Managementul, auditul și decizia de mediu: Pe baza concluziilor rezultate în urma analizei de mediu vei învăța să stabilești măsuri de diminuare a impactului asupra mediului sau măsuri necesare pentru protecția mediului și a biodiversității. Pe parcursul anilor de studiu vei învăța să conceptualizezi sistemele complexe social-environmentale, pentru a facilita luarea deciziilor optime în vederea asigurării sustenabilității.

Pe durata studiilor vei beneficia de stagii de practică la agenți economici și instituții de mediu partenere. De asemenea, vei putea profita și de oportunitățile oferite de centrele de cercetare din cadrul facultății, de a te implica în proiecte de cercetare derulate, încă din timpul facultății.

Ce vei învăța pe parcursul anilor de studiu?

În primii ani vei învăța noțiuni fundamentale despre componentele majore din mediul înconjurător și despre metodele de analiză și evaluare a stării acestora. Apoi, treptat, vei dobândi cunoștințe despre aspecte și teme specifice domeniului, cum ar fi legislația de mediu, termenii de referință utilizați în studiile de mediu, tipurile de studii de protecție a mediului și a biodiversității sau aspectele de mediu generate de activități, procese, produse și servicii ale unei organizații.

De asemenea, pentru a-ți oferi cele mai bune oportunități de formare profesională, planul de învățământ și fișele de discipline sunt permanent corelate atât cu cerințele pieței, cât și cu problematica actuală de cunoaștere a mediului.

Ce competențe vei deține la finalizarea studiilor și cum te vor ajuta acestea în viitor?

Competențele profesionale pe care le vei dezvolta pe parcursul anilor de studiu te vor pregăti:

 • Să realizezi consultanță și studii de mediu pentru a identifica și analiza problemele de mediu
 • Să realizezi o gamă variată de servicii pentru protecția mediului, printre care implementarea și coordonarea sistemelor de management, planificare și protecție a mediului sau evaluarea, monitorizarea și controlul impactului antropic asupra mediului.

Pe lângă aceste competențe cheie, vei dezvolta și mai multe competențe transversale precum aptitudini de comunicare, muncă în echipe multidisciplinare, gândire analitică și critică asupra problemelor de mediu și dezvoltare durabilă.

Perspective de viitor:

După terminarea studiilor, vei putea opta pentru diverse traiectorii profesionale ca:

 • Ecolog;
 • Consilier ecolog;
 • Analist de mediu;
 • Specialist în domeniul protecției mediului;
 • + Profesor în învățământul gimnazial, dacă optezi să urmezi modulul pedagogic.

Fie că alegi să te angajezi ca specialist în domeniul protecției mediului sau să îți continui studiile, vei beneficia, ca student al facultății noastre, de informare și consiliere în carieră, oferite gratuit de Centrul de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

Ce face un specialist în probleme de mediu care a terminat specializarea management și audit de mediu?

Acest specialist va avea atât cunoștințe fundamentale din domeniul știința mediului, cât și cunoștințe despre discipline specifice pentru managementul și auditul de mediu, fiind astfel capabil să stabilească, să implementeze și să îmbunătățească sisteme de management din domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale.

Cum devii specialist în management și audit de mediu?

Programul este gândit astfel încât să te sprijine în dobândirea cunoștințelor fundamentale în pregătirea specialiștilor de mediu, cu aptitudini specifice pentru managementul și auditul de mediu. În acest scop îți vom oferi:

 • O cunoaștere integrată a domeniului: vei dobândi cunoștințe multidisciplinare atât din domeniul știința mediului, cât și cel specific managementului și auditului de mediu. Astfel, vei avea ocazia să explorezi și domenii precum sisteme de management al calității, auditul de mediu, auditul sistemelor de management, pentru a te familiariza cu conceptele utilizate în auditul de mediu, beneficiile auditurilor, caracteristicile, principiile, structura și obiectivele acestora.
 • Oportunități pentru dezvoltarea abilităților practice: Punem mare accent pe desfășurarea activităților cu caracter aplicativ atât în timpul seminariilor și laboratoarelor, cât și în cadrul aplicațiilor practice din teren. De asemenea, în laboratoarele facultății noastre, dotate cu tehnică de ultimă generație, poți dobândi abilități practice necesare integrării pe piața muncii.
 • Oportunități pentru a acumula experiență în domeniu: vei beneficia de stagii de practică la agenți economici și instituții de mediu partenere. De asemenea, vei putea profita și de oportunitățile oferite de centrele de cercetare din cadrul facultății de a te implica în proiecte de cercetare încă din timpul facultății.

Ce vei învăța pe parcursul anilor de studiu?

Domeniul de management și audit de mediu are trunchi comun de discipline cu cel de știința mediului, dar și discipline specifice. Astfel, pe lângă noțiuni fundamentale de metode de analiză și evaluare a stării componentelor de mediu în conformitate cu legislația actuală din domeniu, vei învăța și noțiuni din domeniul sistemelor de management al calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale. Prin această abordare te vom ajuta să dezvolți o înțelegere aprofundată a domeniului, astfel încât la absolvire să fii capabil să planifici și să implementezi activități de audit și să iei decizii de ordin tehnic, economic și normativ, la nivel organizațional sau instituțional.

De asemenea, pentru a-ți oferi cele mai bune oportunități de formare profesională, planul de învățământ și fișele de discipline sunt permanent corelate atât cu cerințele pieței, cât și cu problematica actuală de cunoaștere a mediului.

Ce competențe vei avea la finalizarea studiilor și cum te vor ajuta acestea în viitor?

Competențele profesionale pe care le vei dezvolta pe parcursul anilor de studiu te vor pregăti:

 • Să realizezi consultanță și studii de mediu pentru a identifica și analiza problemele de mediu.
 • Să realizezi o gamă variată de servicii pentru a implementa sau a îmbunătăți continuu sistemele de management din domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale, printre care menținerea și auditarea acestor sisteme și evaluarea, monitorizarea și controlul aspectelor de mediu și a impacturilor antropice asupra mediului.

Pe lângă aceste competențe cheie, vei dezvolta și mai multe competențe transversale, precum aptitudini de comunicare, muncă în echipe multidisciplinare, gândire analitică și critică asupra problemelor de mediu și dezvoltare durabilă.

Perspective de viitor:

După terminarea studiilor, vei putea opta pentru diverse traiectorii profesionale ca:

 • Auditor/evaluator sisteme de management de mediu;
 • Auditor/evaluator sisteme de management de securitate;
 • Inspector de specialitate ecolog;
 • Specialist în domeniul protecției mediului.
 • + Profesor în învățământul gimnazial, dacă optezi să urmezi modulul pedagogic.

Fie că alegi să te angajezi ca specialist în domeniul protecției mediului sau să îți continui studiile, vei beneficia, ca student al facultății noastre, de informare și consiliere în carieră, oferite gratuit de Centrul de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

Cu ce se ocupă inginerul de mediu?

Un inginer de mediu se concentrează pe protejarea mediului înconjurător prin reducerea poluării și a cantității de deșeuri, precum și pe îmbunătățirea calității apei, aerului și a solului.

Cum devii inginer de mediu?

Domeniul ingineriei mediului este unul complex. Însă programul nostru de studiu este gândit astfel încât să sprijine formarea specialiștilor de mediu prin dobândirea de cunoștințe solide în domeniu și oferă viitorului absolvent:

 • O cunoaștere integrată a domeniului: vei dobândi cunoștințe interdisciplinare atât din domeniul științelor fundamentale ale naturii (chimie, fizică, biologie), cât și cel tehnico-ingineresc. De asemenea, vei avea ocazia să explorezi și alte domenii conexe, cum ar fi economia, reglementările legislative, standardele de calitate și altele, necesare în formarea unui specialist în domeniul protecției mediului.
 • Oportunități pentru dezvoltarea abilităților practice: Punem mare accent pe desfășurarea activităților cu caracter aplicativ atât în timpul seminariilor și laboratoarelor, cât și în cadrul aplicațiilor practice din teren. De asemenea, în laboratoarele facultății noastre, dotate cu tehnică de ultimă generație, poți dobândi abilități practice necesare integrării pe piața muncii.
 • Oportunități pentru a acumula experiență în domeniu: vei beneficia anual de stagii de practică la agenți economici și instituții de mediu partenere. De asemenea, vei putea profita și de oportunitățile oferite de centrele de cercetare din cadrul facultății de a te implica în proiecte de cercetare derulate, încă din timpul facultății.

Ce vei învăța pe parcursul anilor de studiu?

În primii ani vei învăța noțiuni fundamentale care te vor sprijini în formarea unei baze solide de cunoștințe inginerești. Apoi, treptat, vei dobândi cunoștințe despre aspecte și teme specifice domeniului ingineria mediului, cum ar fi analiza factorilor de mediu, evaluarea riscurilor de mediu, managementul resurselor, identificarea și implementarea măsurilor pentru protecția mediului. Prin această abordare, îți asigurăm o pregătire teoretică și practică fundamentală și complementară.

De asemenea, pentru a-ți oferi cele mai bune oportunități de formare profesională, planul de învățământ și fișele de discipline sunt permanent corelate atât cu cerințele pieței, cât și cu problematica actuală de cunoaștere a mediului.

Ce competențe vei avea la finalizarea studiilor și cum te vor ajuta acestea în viitor?

Competențele profesionale pe care le vei dezvolta pe parcursul anilor de studiu te vor pregăti:

 • Să realizezi consultanță și studii de mediu pentru a analiza și gestiona riscurile de mediu și pentru a propune soluții pentru prevenirea, controlul și remedierea efectelor negative ale acestora, în scopul protejării sănătății umane și a mediului înconjurător.
 • Să efectuezi audituri și inspecții de mediu pentru a identifica probleme de mediu prin efectuarea măsurătorilor diverșilor parametri cu ajutorul echipamentelor speciale.
 • Să realizezi o gamă variată de servicii pentru protecția și remedierea mediului, printre care elaborarea și implementarea procedurilor de management al deșeurilor, a strategiilor de remediere a siturilor contaminate, a politicilor de mediu.

Pe lângă aceste competențe cheie, vei dezvolta și mai multe competențe transversale, precum aptitudini de comunicare, muncă în echipe multidisciplinare, gândire analitică și critică asupra problemelor de mediu și dezvoltare durabilă.

Perspective de viitor:

După terminarea studiilor, vei putea opta pentru diverse traiectorii profesionale ca:

 • Inginer tehnolog în protecția mediului;
 • Inginer sisteme informatice pentru instalații și procese de depoluare;
 • Inginer auditor/evaluator sisteme de management de mediu;
 • Inginer în domeniul protecției mediului
 • + Profesor în învățământul gimnazial, dacă optezi să urmezi modulul pedagogic.

Fie că alegi să te angajezi ca specialist în domeniul protecției mediului sau să îți continui studiile, vei beneficia, ca student al facultății noastre, de informare și consiliere în carieră, oferite gratuit de Centrul de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri din cadrul Universității Babeș-Bolyai.