Tabere studențești

Tabere studențești

TABERE STUDENȚEȘTI 2024

OMFTES nr.21107 din 29.12.2023 – pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studențești – publicat în Monitorul Oficial Partea I, 17 din 9 ianuarie 2024

Metodologia pentru Taberele Studențești 2024

Perioada de depunere a cererilor ( Calendar tabere studențești)

Depunerea cererii tip se face direct la secretariatul facultății sau prin e-mail la adresa: secretariat.enviro@ubbcluj.ro

 COMISIA DE SELECTIE PENTRU BENEFICIARII LOCURILOR ÎN TABERELE STUDENȚEȘTI DE  IARNĂ 2024:

 Prodecan responsabil probleme studențești:  Conf. dr. Nicoleta BRIȘAN

Student reprezentant Consiliul facultății  – Președinte Asociația EnviroStudents: Radu MARICUȚ

 

Alte informații legate de Taberele Studențești organizate de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse – 2024