Tabere studențești

Tabere studențești

Tabere de vară pentru studenți

 

Beneficiari ai taberelor de vară

Comisia de selecție

Tabel cu studenții Facultății de Știința și Ingineria Mediului, ELIGIBILI pentru ocuparea
unui loc în taberele de vară 2024

Criterii generale de eligibilitate

Studenții care pot beneficia de locurile gratuite în taberele studențești alocate Universității Babeș-Bolyai în perioada vacanțelor de iarnă și de vară sunt cetățeni care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii (vezi art. 4 și art. 5 din Metodologie):

  • sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la un program de studii nivel licență, master sau doctorat;
  • sunt integraliști, respectiv au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizarte și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților din anul I;
  • sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani (în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 350/2006, Legea Tinerilor);
  • Hotărârea Senatului nr. 17 din 25 ianuarie 2024 privind taberele studențești

Depunerea cererilor pentru tabăra de vară 2024

  • la secretariatul Facultății sau prin e-mail la adresa: secretariat.enviro@ubbcluj.ro, conform calendarului:
27.05.2024 – 05.06.2024 (până la ora 12.00) Depunere a cererilor
07.06.2024
Întocmirea și afișarea listelor cu studenții care au depus cerere, selectați conform art.15 din Metodologia de tabere
11.06.2024
Întrunirea comisiei de selecție
12.06.2024 Afișarea listelor cu studenții beneficiari ai unui loc in tabără
12.06.2024 – 15.06.2024 Perioada de depunere a contestațiilor
17.07.2024 Întrunirea comisiei de soluționare a contestațiilor și soluționarea acestor
18.07.2024  Afișarea listelor finale

Repartizarea pe facultății a locurilor în taberele studențești alocate Universității Babeș Bolyai conform Programului National ”Tabere studențești de vară”

Legislație și alte resurse

 

Perioada de desfășurare a taberelor studențești de vară este 14.07-02.09.2024.

 

Alte informații legate de Taberele Studențești organizate de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse – 2024