Alegeri 2024

Alegeri 2024

CONCURS PUBLIC PENTRU SELECȚIA DECANILOR

 

Avizarea candidaturilor depuse pentru funcția de Decan

Dosare candidați pentru funcția de decan la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

 

CONCURSUL  public pentru selecţia decanilor se desfăşoară după următorul calendar:

a) 25.03.2024-28.03.2024 – depunerea dosarelor de candidatură se poate face online la adresa registratura@ubbcluj.ro; dosarul de candidatură conține:

  • declarația de candidatură însoțită de un proiect privind dezvoltarea, managementul și inițiativele pe care dorește să le promoveze la nivelul reprezentat;
  • Curriculum Vitae după modelul Europass, incluzând o listă cu cele mai semnificative realizări în planul activității profesionale;

b) 29.03.2024 – asigurarea publicității candidaturilor şi a documentelor însoțitoare prin afișarea la facultăți și prin publicarea pe pagina de internet a universității;
c) 03.04.2024-04.04.2024 – avizarea candidaturilor de către Consiliile facultăților, în conformitate cu art. 23 alin. (1) din Codul electoral al UBB. Consiliul facultății va aviza cel puțin 2 candidați prin vot direct și secret, cu o majoritate simplă a celor prezenți și cu condiția participării a cel puțin 2/3 din membri;
d) 04.04.2024-05.04.2024 – publicarea rezultatelor avizării candidaților pe pagina de internet a facultăților, într-o secțiune dedicată;
e) 15.04.2024-16.04.2024 – desfășurarea concursurilor și desemnarea decanilor.

 

DISPOZIȚIE privind procedura de organizare a concursului public pentru selecția decanilor, mandat 2024-2029

Alegerea decanilor Universitatea Babeș Bolyai

ALEGERILE PENTRU FUNCȚIA DE RECTOR AL  UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI

COMUNICAT

Biroul Electoral al Facultății de Știința și Ingineria Mediului, în conformitate cu Codul Electoral al Universității Babeș-Bolyai, art 9, alin 3, litera c, comunică următoarele:

– Alegerile pentru funcția de rector al Universității Babeș-Bolyai se vor desfășura în data de 8.02.2024, în intervalul 9-17, sala A.1.17.

Președinte:  Șef lucrări dr. Cristian Malos

Membri : -Conf. dr. Tiberius Dicu

-Șef lucrări dr. Iosif – Dorin Manciula

-Șef lucrări dr. Cristina Oana Modoi

-Student Radu Maricuț

Lista membrilor cu drept de vot din cadrul Facultății de Știinta si Ingineria Mediului pentru alegerea RECTORULUI UBB

 

 

ALEGERI Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

COMUNICAT

Biroul Electoral al Facultății de Știința și Ingineria Mediului, în conformitate cu Codul Electoral al Universității Babeș-Bolyai, art 9, alin 3, litera c, comunică următoarele:

– Sedința de departament pentru alegerea directorului Departamentului de Analiza și Ingineria Mediului, a membrilor consiliului departamentului și a membrilor în consiliul facultății din partea departamentului va avea loc în data de 15.01.2024, ora 10 în sala A.1.17.

– Sedința de departament pentru alegerea directorului Departamentului de Știința Mediului, a membrilor consiliului departamentului și a membrilor în consiliul facultății din partea departamentului va avea loc în data de 15.01.2024, ora 12 în sala A.1.11.

 

Președinte:  Șef lucrări dr. Cristian Malos
Membri : Conf. dr. Tiberius Dicu

Șef lucrări dr. Iosif – Dorin Manciula

Șef lucrări dr. Cristina Oana Modoi

Student Radu Maricuț

 

Biroul Electoral al Facultății de Știința și Ingineria Mediului, în conformitate cu Codul Electoral al Universității Babeș-Bolyai, validează listă de candidaturi

 

 

DECIZIE Nr.1 din 8.12.2023

Biroul Electoral al Facultății de Știința și Ingineria Mediului, în conformitate cu Codul Electoral al Universității Babeș-Bolyai, art 6, alin 2, hotărăște următoarele:

– depunerea candidaturilor pentru alegerea directorilor de departamente, membrilor consiliilor departamentelor și a membrilor consiliului Facultății de Știința și Ingineria Mediului, precum și a candidaturii la Senat se va face online la adresa: simona.lucacel@ubbcluj.ro.

Alegerea directorilor de departamente, membrilor consiliilor departamentelor,  şi a membrilor consiliului facultăţii din partea fiecărui departament: 15 ianuarie 2024, orele 9-17. Candidaţii vor  depune dosarele de candidatură începând din data de 11 decembrie 2023 până în data de  9 ianuarie 2024.

Alegerea membrilor Senatului: 17 ianuarie 2024, orele 9-17. Candidaţii vor  depune dosarele de candidatură începând din data de 11 decembrie 2023 până în data de 9 ianuarie 2024.

Președinte:

  • Șef lucrări dr. Cristian Malos

Membri:

  • Conf. dr. Tiberius Dicu
  • Șef lucrări dr. Iosif – Dorin Manciula
  • Șef lucrări dr. Viorel Arghius
  • Student Radu Maricuț

 

DOCUMENTE UTILE & LEGISLAȚIE

 

 

Referendumul pentru modalitatea de alegere a rectorului

Lista votanților din Biroul Electoral nr. 6

În data de 26 iunie 2023 va avea loc Referendumul pentru stabilirea modalității de alegere a Rectorului.

Cu această ocazie, toate cadrele didactice și de cercetare ale facultății, angajate pe perioadă nedeterminată, precum și studenții membri în Consiliul Facultății, sunt invitați să-și exprime prin vot opțiunea.

Referendumul se va desfășura la sediul Facultății de Știința și Ingineria Mediului, str. Fântânele, nr. 30, sala A. 1.9, interval orar 9,00 – 17,00;

Rectoratul şi Senatul Universităţii Babeş-Bolyai anunţă  dezbaterea publică pentru informarea comunității academice privind Referendumul pentru modalitatea de alegere a rectorului va avea loc în data de16 iunie 2023 în sala Vasile Borgea, la ora 10.