Mobilități Erasmus +

Mobilități Erasmus +

MOBILITĂȚILE ERASMUS+ DE PREDARE ȘI TRAINING LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI

REZULTATE SELECȚIE BURSE ERASMUS FINAL

REZULTATE SELECȚIE BURSE ERASMUS

Calendarul desfășurării selecției

14 noiembrie 2022 – Publicarea burselor de mobilitate Erasmus+ dedicate cadrelor didactice/cercetare/auxiliar

14 noiembrie – 5 decembrie 2022 – Depunerea online a dosarelor de concurs

(persoana de contact: Maria Bizău-Cârstea, marialucia.bizau@ubbcluj.ro)

7 – 8 decembrie 2022 – Analiza dosarelor conform Procedurii interne de selecție a FSIM (disponibilă pe site)

                           –  Afișarea rezultatelor

9 decembrie 2022 – Depunerea contestațiilor

12 decembrie 2022 –  Afișarea rezultatelor finale

 

Oferta de burse 2022-2023

Mobilități la nivelul UE 

Tip de mobilitate Număr de mobilități Număr zile finanțate
staff training 15 7
de predare 15 7

Mobilități în afara UE

Tip de mobilitate Număr de mobilități Număr zile finanțate
staff training 4 7
de predare 4 7

Procedura de selecție internă a Facultății de Știința și Ingineria Mediului privind mobilitățile Erasmus+ de predare și training

Universități partenere pentru mobilități Erasmus+ în UE adresate cadrelor didactice/de cercetare ale FSIM (2022-2023)

Universități partenere pentru mobilități Erasmus+ în afara UE adresate cadrelor didactice/de cercetare ale FSIM (2022-2023)

FIŞA CANDIDATULUI