Mobilități Erasmus +

Mobilități Erasmus +

Rezultate selecție mobilități de predare și staff training Erasmus +, 2023-2024

Calendarul desfășurării selecției

 • 16 octombrie 2023 – Publicarea burselor de mobilitate Erasmus+ dedicate cadrelor didactice/cercetare/auxiliar
 • 17-27 octombrie 2023 – Depunerea online a dosarelor de concurs
 • (persoana de contact: Török Zoltán, zoltan.torok@ubbcluj.ro)
 • 30 octombrie – 1 noiembrie 2023 – Analiza dosarelor conform Procedurii interne de selecție a FSIM (disponibilă pe site)
 • 2 noiembrie 2023 –  Afișarea rezultatelor
 • 3 noiembrie 2023 – Depunerea contestațiilor
 • 6 noiembrie 2023 –  Afișarea rezultatelor finale

 

Oferta de burse 2023-2024

Mobilități la nivelul UE 

Tip de mobilitate Număr de mobilități Număr zile finanțate
staff training 15 7
de predare 15 7

Mobilități în afara UE

Tip de mobilitate Număr de mobilități Număr zile finanțate
staff training 4 7
de predare 4 7

Dosarul de candidatură Documente necesare:

 1. Fișa candidatului: Pentru fiecare mobilitate solicitata se depune câte o fișa a candidatului, dar pe care se pot bifa mai multe opţiuni.
 2. Curriculum Vitae (format Europass) în limba engleză, la care se va anexa în funcție de tipul mobilității:
  1. Mobilitate de predare: lista cursurilor și seminariilor predate (cu mențiunea anilor de predare) în domeniul mobilității;
  2. Mobilitate de training: lista celor mai relevante publicații și mobilități pentru domeniul mobilității. În cazul în care candidatul are rezultate comune dovedibile cu partenerul universitar selectat, ca urmare a efectuării mobilităților anterioare (cercetare, publicare, alte activități de colaborare, implicare în program prin întreținerea și dezvoltarea relațiilor existente), aceste rezultate/activități se vor detalia în lista anexată;
 3. Adeverință cu locul de muncă unde este funcția de bază a candidatului (se eliberează de la Secretariatul Resurse umane UBB) pentru persoanele care sunt angajate pe perioadă determinată pe proiecte.

Comisia de selectie:

 • Conf. dr. Nicolae Ajtai
 • Lector dr. Kinga Réti
 • Lector dr. Gheorghe Roșian
 • Elena-Adriana Son – reprezentant CCI

Membru supleant:

 • Conf. dr. Delia Gligor

 

Documente utile:

Procedura de selecție internă a Facultății de Știința și Ingineria Mediului privind mobilitățile Erasmus+ de predare și training

Universități partenere pentru mobilități Erasmus+ în UE adresate cadrelor didactice/de cercetare ale FSIM (2023-2024)

Universități partenere pentru mobilități Erasmus+ în afara UE adresate cadrelor didactice/de cercetare ale FSIM (2023-2024)