Admitere Doctorat

Admitere Doctorat

Calendar și regulamente de admitereTematica concursului de admitereRezultate admitere la doctorat
  • 5-9 septembrie 2022: înscrierea a candidaților la concursul de admitere, la școlile doctorale de care aparțin. Înscrierile se fac online, prin platforma de admitere.
  • 12-15 septembrie 2022: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere:
    • Conducător doctorat Prof. dr Călin Baciu, data 13. 09. 2022, ora 12,00, sala E. 1.4
    • Conducător doctorat Conf. dr. habil. Mihail – Simion Beldean -Galea, data 12. 09. 2022, ora 10,00, sala A.1. 17
    • Conducător de doctorat Prof. dr. ing. Alexandru Ozunu, data 13. 09. 2022, ora 12,00, sala E.1.4
  • 16 – 20 septembrie 2022: confirmarea ocupării locurilor
  • 3 octombrie 2022: înmatricularea candidaților admiși

 

Rugăm ca toți candidații să completeze corect datele necesare, să genereze cele două documente în format PDF, să le imprime și să le semneze, aceste documente fiind parte integrantă a dosarului de înscriere la concursul de admitere la doctorat. Completarea electronică a fișei de înscriere și depunerea fișei de înscriere generate reprezintă etapă OBLIGATORIE pentru înscrierea la admitere doctorat!

Procedura de admitere la doctorat implică ȘI depunerea/transmiterea dosarului (fizic) de înscriere la școala doctorală. Dosarul trebuie să fie complet.


Informațiile referitoare la admitere se găsesc și pe website-ul Institutului de Studii Doctorale. 

Regulamente de admitere:

Arhivă admitere doctorat

 

Conducător de doctorat Domeniu Tematica și bibliografie
Baciu Laurențiu-Călin Știința mediului Tematica admitere
Beldean -Galea Mihail-Simion Știința mediului Tematica admitere
Ozunu Alexandru Știința mediului Tematica admitere