Mobilități de studiu și practică ERASMUS+ 2023-2024

Mobilități de studiu și practică ERASMUS+ 2023-2024

REZULTATE SELECȚIE 2023/2024

 

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului organizează, în data de 26.10.2023, procesul de selecţie pentru mobilități de studiu ERASMUS care vor fi efectuate în SEMESTRUL 2 al anului universitar 2023-2024, pentru nivelul licență, masterat și doctorat.

La aceasta selecție pot participa studenți înscriși la nivel licență (studenți din anii de studiu II, III, IV), masterat (anii de studiu I și II) și doctorat..

 Criterii de eligibilitate:

 • Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, la unul dintre nivelele de studiu menționate în anunțul de selecție, indiferent de statut (”bugetat” sau ”cu taxa”), formă de învățământ (”zi” sau ”cu frecvență redusă”).
 • Să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență).
 • Să dețină un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează sau să susțină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție.

 Calendarul procesului de selecție

11 octombrie 2023 Afișarea anunțului de selecție
11–24 octombrie 2023 Transmiterea în format electronic, prin e-mail la adresa zoltan.torok@ubbcluj.ro, a dosarelor de candidatură de către studenți (cel târziu până în data de 24.10.2023 la ora 16.00)
23 octombrie 2023, orele 14.00-16.00 Sesiune de consiliere a candidaților potențiali: – Între 14-16, sala E.1.5, FSIM
24 octombrie 2023, ora 17.00 Comunicarea programării interviurilor de selecție
26 octombrie 2023, orele 15.00-16.0 Derularea interviurilor de selecție, în limba de studiu în cadrul universității partenere și/sau în limba engleză. – Sala E.2.6, FSIM
26 octombrie 2023, ora 17.00 Comunicarea rezultatelor procesului de selecție
27 octombrie 2023, ora 16.00 Transmiterea în format electronic, prin e-mail la zoltan.torok@ubbcluj.ro, a eventualelor contestații (cel târziu până în data de 26 octombrie 2023 la ora 16.00)
30 octombrie 2023, ora

12.00

Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, ale procesului de selecție.

 

Dosarul de candidatură, trebuie transmis prin e-mail la adresa zoltan.torok@ubbcluj.ro, acesta  va conține  următoarele documente:

 • Fişa tipa candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa;
  • Datorită numărului limitat de locuri atribuit unei destinații, vă sfătuim sa vă depuneți candidatura pentru mai multe opțiuni. Pentru aceasta, veți completa câte o fișă a candidatului și o scrisoare de motivare pentru fiecare destinație, și veți menționa ordinea opțiunilor dumneavoastră.
 • Declaraţia tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie;
 • Curriculum Vitae (Europass) al candidatului redactat în limba de studiu sau în limba engleză, datat și semnat, salvat sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV;
 • Scrisoarea de motivaţie a candidatului redactată în limba de studiu la universitatea parteneră sau în limba engleză, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare
 • Adeverinţă– eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Adeverinta;
 • Certificat/atestat de competenţă lingvistică în limba în care se va studia în mobilitate, nivel B1/B2, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat, sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie_Atestat

Notă: În situația în care candidatul este programat la un test de competență lingvistică dupa încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificare internaționale cum ar fi Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.), este necesară o declarație pe proprie răspundere menționând faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat ulterior cu o copie a certificatului obținut.  Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Centrul de Cooperări Internaționale al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2. Candidații vor realiza o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma participarea la această testare și o vor anexa dosarului de candidatură. Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim, la testarea online. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică  studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la Universitatea Babeș-Bolyai.

 

Criteriile de evaluare a candidaţilor vor fi următoarele:

 • interviu: 50% (nota minimă acceptată este 5);
 • media generală aferentă ultimei sesiuni de studii încheiată: 50%.

 

Comisia de selecție a candidaţilor:

Șef lucrări dr. Kinga Reti – Prodecan

Conf. Dr. Török Zoltán – Responsabil Erasmus

Oana Pop – Ofițer relații internaționale, Biroul Erasmus, UBB

 

Lista mobilităților Erasmus pentru studenți, disponibilă pentru anul universitar 2023-2024.

Detalii ale procesului de selecție se găsesc pe https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/outgoing-study-mobilities/procesul-de-selectie-pentru-mobilitati-de-studiu/