Specializări

Ingineria mediului

Ce inseamnă ingineria mediului? Ingineria mediului reprezintă acel domeniu de studiu care se concentrează pe protejarea mediului înconjurător, prin reducerea poluării şi a cantităţii de deşeuri, precum şi pe îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu. Ce veți face? Veți aplica principii inginereşti şi ştiinţifice în scopul protejării sănătăţii umane şi a mediului înconjurător.

Management și audit de mediu

Specializarea de nivel licență management audit de mediu este un program de studii de 3 ani, cu frecvență, predat în limba română. Programul are ca are ca obiectiv major formarea specialiștilor cu următoarele competențe: (i) cercetare teoretică și aplicată în domeniul protecției mediului, (ii) conceptualizarea sistemelor complexe social-environmentale, pentru a facilita luarea deciziilor optime în vederea asigurării sustenabilității și (iii) capacitatea de a implementa legislația de mediu și de a atenua conflictele de mediu.

Ingineria valorificării deșeurilor

Programul de masterat INGINERIA VALORIFICĂRII DEŞEURILOR (domeniu INGINERIA MEDIULUI) are ca şi obiectiv principal pregătirea de specialişti care să aplice în practică noţiunile teoretice de domeniu şi de specialitate privind tehnologiile de recuperare, valorificare şi reciclare a deşeurilor industriale şi/sau menajere, indiferent de natura lor (metalice feroase sau neferoase, mase plastice, cauciuc, fibre artificiale, ambalaje, materiale de construcţii etc.).

Evaluarea riscului și securitatea mediului

Vrei sa afli mai multe despre catastrofele naturale si tehnologice produse recent? Sau despre schimbarile climatice? Te asteptam la Facultatea de Stiinta si Ingineria mediului, la programul de master Evaluarea riscului si securitatea mediului. Acest masterat iti ofera posibilitatea de a studia si analiza diverse cunostinte si resurse, care te vor ajuta in practica la implementarea unor principii si metodologii in scopul evaluarii si reducerii riscurilor si managementului situatiilor de urgenta.

Gestiunea și protecția mediului

Masteratul în Gestiunea și Protecția Mediului este un program de studii de 2 ani, cu frecvență, predat în limba română. Misiunea programului este de a pregăti experți în domeniul managementului și protecției mediului, care posedă cunoștințe, abilități și competențe în analiza, evaluarea și gestionarea diferitelor tipuri de presiuni și impacturi umane asupra mediului, societății și economiei. Acest program de masterat este atractiv în egală măsură pentru cei care au licență în specializările de mediu cât și pentru cei care au absolvit facultăți în domeniile social-economice (ex. economie, drept, antropologie, sociologie).

Dezvoltarea sustenabilă și managementul mediului

Are you concerned about the quality of the environment you live in? Would you like to learn how social and economic development is possible while protecting the environment? We are waiting for you at the Faculty of Environmental Science and Engineering within the Babes-Bolyai University, for a master program in English on sustainable development and environmental management. Come and learn about these aspects to build a healthier and safer world.

Susțineri Publice Școala Doctorală Știința Mediulu

ŞCOALA DOCTORALĂ “ŞTIINŢA MEDIULUI” PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT: ŞTIINŢA MEDIULUI   Tezele de doctorat susținute în cadrul Școlii doctorale „Știința Mediului” Pregătirea şi desfăşurarea susţinerii publice a tezei de doctorat (în conformitate cu Codul studiilor universitare de doctorat actualizat) | Institutul de Studii Doctorale Ghid de redactare a …