Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

Reprezentanții studenților

Reprezentanții Studenților Facultății de Știința și Ingineria Mediului

  • Cancelar studenți, Reprezentant în Consiliul Faculății: MORARIU Diana Simona