Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

Reprezentanții studenților

REPREZENTANȚII STUDENȚILOR FACULTĂȚII DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI

  • Cancelar studenți, Reprezentant în Consiliul Faculății: MORARIU Diana Simona
  • Student senator, Reprezentant în Consiliul Faculății: BERECZKI Alexandra-Ioana
  • Reprezentant în Consiliul Faculății : CHIOREAN Andrei
  • Reprezentant în Consiliul Faculății : NEMETH Erik-Laszlo