Concursul Enviro Pass

Concursul Enviro Pass

13/04/2024 - 27/04/2024

 

CONCURSUL ״ENVIRO – PASS״, ORGANIZAT DE CĂTRE FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI, ÎN DATA DE 13, 20, 27 APRILIE 2024,

VA AVEA LOC ÎN SALA A1.17.

Abosolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat care au obținut minim 80 de puncte la concursul Enviro Pass vor fi declarați admiși cu media 10.00, în limita cifrei de scolarizare indiferent de media de bacalaureat.

Lista cu canidații înscriși la Concursul Enviro Pass pentru data de 27.04.2024

Lista barem, limba română, pentru Concursul Enviro Pass din data 27.04.2024

Lista barem, limba maghiară, pentru Concursul Enviro Pass din data 27.04.2024

CUM MÃ ÎNSCRIU LA CONCURS?

 

 

Participarea la concurs este condiţionatã de:

 • completarea şi depunerea online a Formularului de înscriere;
 • depunerea unei adeverinţe de şcolarizare emisă de unitatea de învăţământ la care elevul îşi desfăşoară studiile liceale sau prezentarea Carnetului de elev vizat la zi sau Diploma de Bacalaureat (în cazul în care ați absolvit deja liceul va fi nevoie să completați și Declarația pe propria răspundere).

 

CÂND VA AVEA LOC CONCURSUL?

 

Concursul va avea loc în data de 13, 20, 27 aprilie 2024, ora 12,00.

 

UNDE VA AVEA LOC CONCURSUL?

 

Fizic la sediul Facultății de Știința și Ingineria Mediului, str. Fântânele, nr. 30, Cluj-Napoca.

 în corpul A, etaj I, SALA A1.17.

Observație! Un candidat se poate prezenta doar o SINGURĂ dată/ pe an universitar la concurs!

 

CUM SE DESFĂȘOARA CONCURSUL?

 

 • Înscrierile se fac exclusiv online prin Formularul de înscriere
 • În data de 13, 20 sau 27 aprilie 2024, data concursului, începând cu ora 11:45, candidaţii vor fi prezenţi în locaţia de concurs.
 • Organizatorii verifică identitatea candidaţilor (se va prezenta un act de identitate cu poză)
 • Dintre cele 4 discipline propuse la tematica concursului, candidaţii trebuie să opteze pentru 2 discipline, la alegere. Tematica detaliată a concursului ENVIRO PASS
 • La o disciplină o să fie formulate 15 întrebări, cu grade de dificultate diferite, și cu punctaj diferit (5 întrebări cu punctaj de 4 puncte/întrebare, respectiv 10 întrebări cu punctaj de 3 puncte/întrebare).
 • Foaia de concurs va avea în total 30 de întrebări tip grilă.
 • În timpul concursului este permisă utilizarea unui „calculator de buzunar” pentru eventualele calcule. Este strict interzisă utilizarea telefonului mobil (chiar şi pentru aplicaţia de calculator).

 

MODUL DE CALCUL AL PUNCTAJULUI

 

 • Punctajul maxim al concursului este de 100 puncte.
 • 10 întrebări x 4 puncte + 20 întrebări x 3 puncte.

 

REZULTATELE CONCURSULUI

 

 • Rezultatele concursului se cuantifică la punctajul maxim de 100 de puncte.
 • Numărul minim de puncte obținute necesare pentru a accesa locurile alocate pentru concurs este de 80 de puncte.
 • Abosolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat care au obținut minim 80 de puncte la concursul Enviro Pass vor fi declarați admiși cu media 10.00, în limita cifrei de școlarizare indiferent de media de bacalaureat.

Numărul de locuri alocate pentru fiecare specializare va fi stabilit ulterior de către Decanatul Facultății de Știința și Ingineria Mediului pe baza numărului de locuri bugetate alocate facultății.  Datorită faptului că în momentul desfășurării concursului nu se va cunoaște încă numărul de locuri bugetate alocate de minister pentru anul universitar 2024-2025, criteriile după care se va stabili numărul de locuri disponibile pentru a fi ocupate prin concursul ENVIRO PASS vor fi:

 • Numărul de locuri bugetate alocate facultății noastre în anul universitar precedent
 • Numărul candidaților care au întrunit peste 80 de puncta. Locurile se vor aloca în ordinea descrescătoare a punctajului obținut și a locurilor disponibile, de aceea este posibil ca nu toti candidaţii care au obţinut minim 80 de puncte să fie declarati admiși.

La stabilirea numărului de locuri alocate concursului ENVIRO PASS, pentru fiecare specializare în parte, se va ține cont și de faptul că, din totalul de locuri, o parte vor fi destinate admiterii din sesiunea iulie. Prin urmare nu toate locurile alocate facultăţii pot fi ocupate prin concursul ENVIRO PASS.

Ierarhizarea candidaților, în limitele menționate mai sus, se face în ordinea decrescătoare a punctajului obţinut și a ordinii opţiunilor candidatului pentru specializările:

Știința Mediului, linia română

Management și Audit de Mediu, linia română

Ingineria Mediului, linia română

Sau

Știința Mediului linia maghiară la Cluj-Napoca

Știința Mediului linia maghiară Extensia Sfântu Gheorghe.

Observație! Pentru candidații care optează pentru linia de studiu în limba maghiară, concursul se va desfășura în limba maghiară.

 

CONDIȚIILE OCUPĂRII LOCURILOR DE STUDENT

 

 1. Obţinerea diplomei de bacalaureat în sesiunea iunie 2024 (sau într-un an anterior);
 2. Confirmarea de către concurent a ocupării locului, în perioada stabilită de universitate pentru înscrierile din sesiunea iulie 2024 (vă rugăm să urmăriţi pe site-ul facultăţii afișarea calendarului admiterii), prin depunerea la Decanatul Facultăţii Știința și Ingineria Mediului a dosarului de înscriere.

 REZULTATE

Rezultate finale la Concursul Enviro Pass