Număr de locuri nivel licență, sesiunea septembrie 2021

Număr de locuri nivel licență, sesiunea septembrie 2021

Număr de locuri,  nivel licenţă, sesiunea septembrie 2021

Domeniul Specializare

Numărul de locuri 

Buget Taxă Etnici
Mediul rural
Știința mediului Știința mediului linia română 9 112 1  

 

1 loc*

Știința mediului- linia maghiară, Cluj Napoca 8 30
Știința mediului – Extensia Sf. Gheorghe 8 12
Management și audit de mediu 4 36 1
Ingineria mediului Ingineria mediului 1 36 1
Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice 5 19 0

* Repartizarea/ Ierahizarea locului pentru mediul rural se va face între candidații înscriși la admitere, în funcție de medie.

Criteriul de selectie a candidaţilor, pentru toate specializările, nivel licenţă, este următorul:

  • media la examenul de bacalaureat (cu pondere 100% în media finală).
  • pentru candidații care au participat la Concursul „Marcian Bleahu”, punctajul (nota) obținută la concurs, va reprezenta 70% din media finală de admitere, iar 30% va fi media obținută la examenul de bacalaureat.

 

Informațiile se pot obtine și telefonic la numărul: 0264 307030 sau prin email la adresa: enviro@ubbcluj.ro.

 

 

Daca dorești ca după terminarea studiilor să poți profesa și în învățământ poți să te înscrii și la cursurile Modulului pedagogic. Pregătește un eseu motivational pe care-l vei preda, împreună cu celelalte acte necesare, reperezentantului DPPD la inscriere și confirma comisiei de admitere că dorești să te înscrii la aceste cursuri!

Pentru mai multe detalii: http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/modul_pedagogic/