Oferta educațională

Oferta educațională

Înscrierea candidaților se va face online pe site-ul: https://admitere.ubbcluj.ro/

 

Locuri disponibile în sesiunea septembrie 2023:

Domeniul Limba de predare Forma Locația Locuri
Buget Rural Etnici Taxă
Ingineria mediului Română Cu frecvență

Cluj-Napoca 6* 29
Știința Mediului Română Cluj-Napoca 4* 158
Știința Mediului Maghiară Cluj-Napoca 6** 32
Sfântu Gheorghe 7** 12
Total 23 2 2 231
Domeniul Știința mediului, limba de predare română, specializările Știința Mediului, Management și Audit de Mediu

*Dacă numărul solicitărilor pentru locurile la buget este mai mare decât locurile alocate, acestea se vor suplimenta, în limita locurilor bugetate disponibile la UBB

**Dacă numărul solicitărilor pentru locurile la buget este mai mare decât locurile alocate, acestea se vor suplimenta