Taxe admitere

Taxe admitere

În conformitate cu Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai, pentru a putea participa la concursul de admitere se percepe o taxă de admitere,  în valoare de 150 lei.

Taxa de înscriere 100 lei
Taxă de procesare 50 lei
TOTAL 150 lei

Taxa de admitere se achită pentru fiecare domeniu :

Nivel licență:

  • Domeniul Știința Mediului – Specializarea Știința Mediului și Specializarea Management și Audit de Mediu;
  • Domeniul Ingineria Mediului – Specializarea Ingineria Mediului 

Nivel master:

  • Domeniul Știința Mediului – Specializarea Gestiunea și protecția mediului și Specializarea Evaluarea riscului și securitatea mediului;
  • Domeniul Ingineria Mediului – Specializarea Ingineria valorificării deșeurilor și Specializarea Dezvoltarea sustenabilă și managementul mediului

Pentru aspecte organizatorice şi de comunicare, se percepe o taxă de procesare, în cuantum de 50 lei, taxă care nu este supusă scutirilor şi degrevărilor şi nu este returnabilă.

 

Modalități de plată:

Plata DOAR online – taxa se poate achita în cadrul platformei de admitere cu orice tip de card bancar.

 

Excepţie de la plata taxei de înscriere fac candidaţii care sunt:

  • angajaţi sau copii ai angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor universităţii
  • copii ai personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar. Candidaţii care sunt în una dintre situaţiile de mai sus sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru un singur domeniu, o singură dată, numai dacă vor depune la dosarul de înscriere o adeverinţă, care să ateste că sunt îndreptăţiţi să beneficieze de această scutire. Adeverinţa va purta viza serviciilor de specialitate.

Fac excepție de la plata taxei de admitere (formată din: taxa de înscriere și taxa de procesare):

  • candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament care sunt scutiți