ENVIRO PASS verseny

ENVIRO PASS verseny

20/01/2023 - 20/06/2023

Az Enviro Pass versenyen minimum 80 pontot elért érettségivel rendelkező résztvevők 10,00-as átlaggal juthatnak be karunkra, a támogatott helyek számának függvényében.

 

Hogyan jelentkezhetek a versenyre?

A versenyen való részvétel feltétele:

 • Online Regisztrációs űrlap kitöltése és benyújtása;
 • Azon iskola által kiállított iskolai igazolvány benyújtása, ahol a hallgató a tanulmányait végzi, vagy az érvényes diákigazolványról készült fénymásolat benyújtása vagy az érettségi bizonyítvány benyújtása (amennyiben a jelentkező már elvégezte a líceumi tanulmányait. Ebben az esetben szükség lesz mellékelni egy a saját felelősségére kitöltött nyilatkozatot is.

 

Mikor kerül sor a versenyre?

 

A versenyre 2024. április 13-án, 20-án, 27-én 12:00 órakor kerül sor.

 

Hol kerül sor a versenyre?

 

A Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar székhelyén, Fântânele utca, 30 szám, Kolozsvár.

Megjegyzés! Egy jelölt csak egyszer vehet részt a versenyen! 

 

Hogyan zajlik a verseny?

 

 • A regisztráció kizárólag online történik a Regisztrációs űrlap kitöltésével.
 • 2024. április 13-án, 20-án vagy 27-én, a verseny napján, a jelentkezők 11:45-kor jelen kell legyenek a verseny színhelyén.
 • A szervezők leellenőrzik a jelentkezők személyazonosságát (akik fényképes igazolványt mutatnak fel).
 • A verseny témájához javasolt 4 tantárgy közül a pályázóknak 2 tantárgyat kell kiválasztaniuk. A részletes program a verseny honlapján található. Az ENVIRO PASS verseny tematikája
 • Egy tantárgyból 15 kérdés lesz megfogalmazva, különböző nehézségi fokokkal és különböző pontszámokkal lesznek értékelve (5 kérdés 4 pont/kérdés, illetve 10 kérdés 3 pont/kérdés).
 • A tesztdolgozat összesen 30 rács típusú kérdést fog tartalmazni.
 • A verseny ideje alatt az esetleges számításokhoz „zsebszámológép” használata megengedett lesz. A mobiltelefon használata szigorúan tilos (még számítógépes alkalmazásra is).

 

A pontszám kiszámolási algoritmusa

 

 • A verseny maximális pontszáma 100 pont.
 • 10 kérdés x 4 pont + 20 kérdés x 3 pontot fog érni.

 

Versenyeredmények

 

 • A verseny eredményét maximum 100 pontban számszerűsítik.• A versenyre fenntartott helyek elfoglalásához szükséges minimális pontszám 80 pont.
 • Az Enviro Pass versenyen minimum 80 pontot elért, érettségivel rendelkező személy, érettségi átlagtól függetlenül, 10.00-es átlaggal nyer felvételt a karunkra, a beiskolázási szám függvényében.

A versenyre fenntartott helyek számát és ezek leosztását az egyes szakokra, a Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar Dékáni Hivatala határozza meg utólagosan, a karunkra jutó államilag támogatott helyek száma alapján. Tekintettel arra, hogy a verseny időpontjában, a 2024-2025-ös tanévre, a minisztérium által leosztott államilag támogatott helyek száma még nem ismert, az ENVIRO PASS versennyel elnyert helyek száma a következő szempontok figyelembevételével fog megtörténni:

 • Karunknak az előző tanévben leosztott államilag támogatott helyek száma
 • A 80 pontot meghaladó pályázók száma. A versenyre fenntartott helyek betöltése az elért pontszám és a rendelkezésre álló helyek szerint, csökkenő sorrendben fog történni, ezért előfordulhat, hogy nem minden 80 pontot elért jelölt kerül felvételre.

Az ENVIRO PASS versenyre fenntartott helyek számának meghatározásakor szakterületenként azt is figyelembe veszik, hogy az összes helyből egy részt a júliusi felvételinek szánnak. Emiatt nem lehet minden államilag támogatott helyet csak az ENVIRO PASS versennyel betölteni.

A jelöltek rangsorolása, a fent említett keretek között, az elért pontszám és a vizsgázó opciói szerinti csökkenő sorrendben történik. A választható szakok a következők:

Környezettudomány, román tagozat

Környezetgazdálkodás és audit, roman tagozat

Környezetmérnökség, román tagozat

Vagy

Környezettudomány magyar tagozat Kolozsvár

Környezettudomány magyar tagozat Sepsiszentgyörgy mellék.

Megjegyzés! Amannyiben a jelentkező a magyar tagozaton fenntartott helyekre pályázik, akkor a verseny magyar nyelven fog zajlani.

 

A helyek elfoglalásának feltételei

 

 1. Az érettségi oklevél megszerzése a 2024. júniusi fordulóban és ennek felmutatása a felvételi időszakban (vagy egy előző évben megszerzett érettségi oklevél felmutatása);
 2. Az ENVIRO PASS versennyel elnyert hely visszaigazolása a pályázó által, a Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar 2024 júliusi felvételi időszakában kell megtörténjen, a kar által megszabott kalendárium szerint (kövessék figyelemmel a kar honlapján megjelenített felvételi kalendáriumot), amikor a pályázó be kell nyújtson egy felvételi(iratkozási) dossziét.