Știința Mediului – linia română

Știința Mediului – linia română

PREZENTAREFIȘE DISCIPLINEPLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNTÎNDRUMĂTORI

Specializarea de nivel licență Știința Mediului este un program de studii de 3 ani, cu frecvență, predat în limba română și maghiară. Misiunea programului vizează cunoașterea aprofundată inter- și transdisciplinară a mediului înconjurător. Programul are ca are ca obiectiv major formarea specialiștilor cu următoarele competențe:

  • cercetare teoretică și aplicată în domeniul protecției mediului,
  • conceptualizarea sistemelor complexe social-environmentale, pentru a facilita luarea deciziilor optime în vederea asigurării sustenabilității
  • capacitatea de a implementa legislația de mediu și de a atenua conflictele de mediu.
An I Șef lucrări dr. Cristian Maloș, cristian.malos@ubbcluj.ro
Anul II Șef lucrări dr. Eliana Sevianu , eliana.sevianu@ubbcluj.ro
Anul III Șef lucrări dr. Ramona Bălc, ramona.balc@ubbcluj.ro