Știința Mediului – linia română

Știința Mediului – linia română

PREZENTAREFIȘE DISCIPLINEPLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNTÎNDRUMĂTORI

Ce face un specialist în probleme de mediu care a terminat specializarea știința mediului?

Acest specialist contribuie la managementul de mediu pentru a susține procesul decizional prin analiza, evaluarea și planificarea acțiunilor de mediu și de conservare a biodiversității.

Cum devii specialist în probleme de mediu?

Domeniul știința mediului este unul cu caracter interdisciplinar. Pentru a-ți oferi o pregătire integrată în domeniu, programul nostru de studiu știința mediului vizează două direcții majore:

  • Analiza și evaluarea mediului: vei dobândi competențe de realizare și interpretare a măsurătorilor și analizelor pentru a investiga starea componentelor majore ale mediului înconjurător, cum ar fi aerul, apa, solul, relieful, biota, resursele naturale, peisajul. De asemenea, te vom sprijini în dezvoltarea abilităților practice în acest domeniu prin activități cu caracter aplicativ. Aceste activități vor avea loc atât în cadrul aplicațiilor practice din teren unde vei avea ocazia să explorezi specii și habitate de interes conservativ, cât și în timpul seminariilor și lucrărilor practice din laboratoarele facultății noastre dotate cu aparatură de ultimă generație.
  • Managementul, auditul și decizia de mediu: Pe baza concluziilor rezultate în urma analizei de mediu vei învăța să stabilești măsuri de diminuare a impactului asupra mediului sau măsuri necesare pentru protecția mediului și a biodiversității. Pe parcursul anilor de studiu vei învăța să conceptualizezi sistemele complexe social-environmentale, pentru a facilita luarea deciziilor optime în vederea asigurării sustenabilității.

Pe durata studiilor vei beneficia de stagii de practică la agenți economici și instituții de mediu partenere. De asemenea, vei putea profita și de oportunitățile oferite de centrele de cercetare din cadrul facultății, de a te implica în proiecte de cercetare derulate, încă din timpul facultății.

Ce vei învăța pe parcursul anilor de studiu?

În primii ani vei învăța noțiuni fundamentale despre componentele majore din mediul înconjurător și despre metodele de analiză și evaluare a stării acestora. Apoi, treptat, vei dobândi cunoștințe despre aspecte și teme specifice domeniului, cum ar fi legislația de mediu, termenii de referință utilizați în studiile de mediu, tipurile de studii de protecție a mediului și a biodiversității sau aspectele de mediu generate de activități, procese, produse și servicii ale unei organizații.

De asemenea, pentru a-ți oferi cele mai bune oportunități de formare profesională, planul de învățământ și fișele de discipline sunt permanent corelate atât cu cerințele pieței, cât și cu problematica actuală de cunoaștere a mediului.

Ce competențe vei deține la finalizarea studiilor și cum te vor ajuta acestea în viitor?

Competențele profesionale pe care le vei dezvolta pe parcursul anilor de studiu te vor pregăti:

  • Să realizezi consultanță și studii de mediu pentru a identifica și analiza problemele de mediu
  • Să realizezi o gamă variată de servicii pentru protecția mediului, printre care implementarea și coordonarea sistemelor de management, planificare și protecție a mediului sau evaluarea, monitorizarea și controlul impactului antropic asupra mediului.

Pe lângă aceste competențe cheie, vei dezvolta și mai multe competențe transversale precum aptitudini de comunicare, muncă în echipe multidisciplinare, gândire analitică și critică asupra problemelor de mediu și dezvoltare durabilă.

Perspective de viitor:

După terminarea studiilor, vei putea opta pentru diverse traiectorii profesionale ca:

  • Ecolog;
  • Consilier ecolog;
  • Analist de mediu;
  • Specialist în domeniul protecției mediului;
  • + Profesor în învățământul gimnazial, dacă optezi să urmezi modulul pedagogic.

Fie că alegi să te angajezi ca specialist în domeniul protecției mediului sau să îți continui studiile, vei beneficia, ca student al facultății noastre, de informare și consiliere în carieră, oferite gratuit de Centrul de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

 

Admitere Licență

Anul de studiu Îndrumător
I Șef lucrări dr. Eliana Sevianu , email : eliana.sevianu@ubbcluj.ro
II Șef lucrări dr. Nicolae Baciu, email: nicolae.baciu@ubbcluj.ro
III Șef lucrări dr. Cristian Maloș, email: cristian.malos@ubbcluj.ro