Management și audit de mediu

Management și audit de mediu

PREZENTAREFIȘE DISCIPLINEPLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNTÎNDRUMĂTORI

Specializarea de nivel licență management audit de mediu este un program de studii de 3 ani, cu frecvență, predat în limba română.  Programul are ca are ca obiectiv major formarea specialiștilor cu următoarele competențe: (i) cercetare teoretică și aplicată în domeniul protecției mediului, (ii) conceptualizarea sistemelor complexe social-environmentale, pentru a facilita luarea deciziilor optime în vederea asigurării sustenabilității și (iii) capacitatea de a implementa legislația de mediu și de a atenua conflictele de mediu.

  Îndrumător
An I Șef. lucrări dr. Vlad Măcicăsan vlad.macicasan@ubbcluj.ro
Anul II Șef. lucrări dr. Dan Costin dan.costin@ubbcluj.ro
Anul III Șef. lucrări dr. Nicolae Baciu nicolae.baciu@ubbcluj.ro