Management și audit de mediu

Management și audit de mediu

PREZENTAREFIȘE DISCIPLINEPLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNTÎNDRUMĂTORI

Ce face un specialist în probleme de mediu care a terminat specializarea management și audit de mediu?

Acest specialist va avea atât cunoștințe fundamentale din domeniul știința mediului, cât și cunoștințe despre discipline specifice pentru managementul și auditul de mediu, fiind astfel capabil să stabilească, să implementeze și să îmbunătățească sisteme de management din domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale.

Cum devii specialist în management și audit de mediu?

Programul este gândit astfel încât să te sprijine în dobândirea cunoștințelor fundamentale în pregătirea specialiștilor de mediu, cu aptitudini specifice pentru managementul și auditul de mediu. În acest scop îți vom oferi:

  • O cunoaștere integrată a domeniului: vei dobândi cunoștințe multidisciplinare atât din domeniul știința mediului, cât și cel specific managementului și auditului de mediu. Astfel, vei avea ocazia să explorezi și domenii precum sisteme de management al calității, auditul de mediu, auditul sistemelor de management, pentru a te familiariza cu conceptele utilizate în auditul de mediu, beneficiile auditurilor, caracteristicile, principiile, structura și obiectivele acestora.
  • Oportunități pentru dezvoltarea abilităților practice: Punem mare accent pe desfășurarea activităților cu caracter aplicativ atât în timpul seminariilor și laboratoarelor, cât și în cadrul aplicațiilor practice din teren. De asemenea, în laboratoarele facultății noastre, dotate cu tehnică de ultimă generație, poți dobândi abilități practice necesare integrării pe piața muncii.
  • Oportunități pentru a acumula experiență în domeniu: vei beneficia de stagii de practică la agenți economici și instituții de mediu partenere. De asemenea, vei putea profita și de oportunitățile oferite de centrele de cercetare din cadrul facultății de a te implica în proiecte de cercetare încă din timpul facultății.

Ce vei învăța pe parcursul anilor de studiu?

Domeniul de management și audit de mediu are trunchi comun de discipline cu cel de știința mediului, dar și discipline specifice. Astfel, pe lângă noțiuni fundamentale de metode de analiză și evaluare a stării componentelor de mediu în conformitate cu legislația actuală din domeniu, vei învăța și noțiuni din domeniul sistemelor de management al calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale. Prin această abordare te vom ajuta să dezvolți o înțelegere aprofundată a domeniului, astfel încât la absolvire să fii capabil să planifici și să implementezi activități de audit și să iei decizii de ordin tehnic, economic și normativ, la nivel organizațional sau instituțional.

De asemenea, pentru a-ți oferi cele mai bune oportunități de formare profesională, planul de învățământ și fișele de discipline sunt permanent corelate atât cu cerințele pieței, cât și cu problematica actuală de cunoaștere a mediului.

Ce competențe vei avea la finalizarea studiilor și cum te vor ajuta acestea în viitor?

Competențele profesionale pe care le vei dezvolta pe parcursul anilor de studiu te vor pregăti:

  • Să realizezi consultanță și studii de mediu pentru a identifica și analiza problemele de mediu.
  • Să realizezi o gamă variată de servicii pentru a implementa sau a îmbunătăți continuu sistemele de management din domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale, printre care menținerea și auditarea acestor sisteme și evaluarea, monitorizarea și controlul aspectelor de mediu și a impacturilor antropice asupra mediului.

Pe lângă aceste competențe cheie, vei dezvolta și mai multe competențe transversale, precum aptitudini de comunicare, muncă în echipe multidisciplinare, gândire analitică și critică asupra problemelor de mediu și dezvoltare durabilă.

Perspective de viitor:

După terminarea studiilor, vei putea opta pentru diverse traiectorii profesionale ca:

  • Auditor/evaluator sisteme de management de mediu;
  • Aditor/evaluator sisteme de management de securitate;
  • Inspector de specialitate ecolog;
  • Specialist în domeniul protecției mediului.
  • + Profesor în învățământul gimnazial, dacă optezi să urmezi modulul pedagogic.

Fie că alegi să te angajezi ca specialist în domeniul protecției mediului sau să îți continui studiile, vei beneficia, ca student al facultății noastre, de informare și consiliere în carieră, oferite gratuit de Centrul de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

Admitere Licență

Anul de studiu Îndrumători
I Șef lucrări dr. Dan Costin, email: dan.costin@ubbcluj.ro
II Șef lucrări dr. Nicolae Baciu, email: nicolae.baciu@ubbcluj.ro
II Șef lucrări dr. Vlad Măcicășan, email: vlad.macicasan@ubbcluj.ro