Ingineria mediului

Ingineria mediului

PREZENTAREFIȘE DISCIPLINEPLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNTÎNDRUMĂTORI

Ce inseamnă ingineria mediului?

Ingineria mediului reprezintă acel domeniu de studiu care se concentrează pe protejarea mediului înconjurător, prin reducerea poluării şi a cantităţii de deşeuri, precum şi pe îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu.

Ce veți face?

Veți aplica principii inginereşti şi ştiinţifice în scopul protejării sănătăţii umane şi a mediului înconjurător.

Specializarea Ingineria mediului, răspunde unei cerințe actuale de formare a specialistilor in domeniul protecției mediului, capabili de a utiliza o solidă bază de cunoștințe inginerești. Ingineria  mediului este un domeniu tehnico-științific interdisciplinar, care presupune formarea de competente in domeniul stiintelor fundamentale ale naturii (chimie, fizica, biologie), in cel tehnico-ingineresc, economic, al reglementărilor legislative si al standardelor de calitate.

Specializarea Ingineria Mediului pregăteşte ingineri în conformitate cu principiul de participare-implicare directă la alegerea traiectoriei formative, printr-un proces flexibil de învăţare, asigurându-le şanse reale în competiţia de pe piaţa liberă a forţei de muncă. În domeniul pregătirii profesionale se evidențiază acumularea de cunoştinţe cu caracter aplicativ. Laboratoarele care deservesc această specializare sunt dotate cu tehnică de ultimă generație, permițând dobândirea de abilități practice necesare integrării pe piața muncii. Studenții beneficiază annual de stagii de practică la agenți economici și instituții de mediu partenere. Centrele de cercetare din cadrul facultății ofera oportunități de integrare a studenților, încă din timpul facultății, în proiectele de cercetare derulate.

Facultatea are o mare deschidere internațională, existînd posibilitatea ca studenții să poată beneficia de burse de studiu în străinătate, precum și de burse în vederea efectuării stagiilor de practică, în cadrul programelor ERASMUS PLUS și de de cooperare bilaterală cu universități de renume în domeniul științei și ingineriei mediului.

INGINERIA MEDIULUI, ANUL I

INGINERIA MEDIULUI, ANUL II

INGINERIA MEDIULUI, ANUL III

 

INGINERIA MEDIULUI, ANUL IV

 Anul de studiu Indrumător
I CSIII dr.Horațiu Ștefănie email: horatiu.stefanie@ubbcluj.ro
II Conf. dr. Bocos Victor  email: victor.bocos@ubbcluj.ro
III Conf. dr. Radu Mihaiescu  email: radu.mihaescu@ubbcluj.ro
IV Conf. dr. Delia Gligor  email:delia.gligor@ubbcluj.ro