Ingineria mediului

Ingineria mediului

PREZENTAREFIȘE DISCIPLINEPLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNTÎNDRUMĂTORI

Cu ce se ocupă inginerul de mediu?

Un inginer de mediu se concentrează pe protejarea mediului înconjurător prin reducerea poluării și a cantității de deșeuri, precum și pe îmbunătățirea calității apei, aerului și a solului.

Cum devii inginer de mediu?

Domeniul ingineriei mediului este unul complex. Însă programul nostru de studiu este gândit astfel încât să sprijine formarea specialiștilor de mediu prin dobândirea de cunoștințe solide în domeniu și oferă viitorului absolvent:

 • O cunoaștere integrată a domeniului: vei dobândi cunoștințe interdisciplinare atât din domeniul științelor fundamentale ale naturii (chimie, fizică, biologie), cât și cel tehnico-ingineresc. De asemenea, vei avea ocazia să explorezi și alte domenii conexe, cum ar fi economia, reglementările legislative, standardele de calitate și altele, necesare în formarea unui specialist în domeniul protecției mediului.
 • Oportunități pentru dezvoltarea abilităților practice: Punem mare accent pe desfășurarea activităților cu caracter aplicativ atât în timpul seminariilor și laboratoarelor, cât și în cadrul aplicațiilor practice din teren. De asemenea, în laboratoarele facultății noastre, dotate cu tehnică de ultimă generație, poți dobândi abilități practice necesare integrării pe piața muncii.
 • Oportunități pentru a acumula experiență în domeniu: vei beneficia anual de stagii de practică la agenți economici și instituții de mediu partenere. De asemenea, vei putea profita și de oportunitățile oferite de centrele de cercetare din cadrul facultății de a te implica în proiecte de cercetare derulate, încă din timpul facultății.

Ce vei învăța pe parcursul anilor de studiu?

În primii ani vei învăța noțiuni fundamentale care te vor sprijini în formarea unei baze solide de cunoștințe inginerești. Apoi, treptat, vei dobândi cunoștințe despre aspecte și teme specifice domeniului ingineria mediului, cum ar fi analiza factorilor de mediu, evaluarea riscurilor de mediu, managementul resurselor, identificarea și implementarea măsurilor pentru protecția mediului. Prin această abordare, îți asigurăm o pregătire teoretică și practică fundamentală și complementară.

De asemenea, pentru a-ți oferi cele mai bune oportunități de formare profesională, planul de învățământ și fișele de discipline sunt permanent corelate atât cu cerințele pieței, cât și cu problematica actuală de cunoaștere a mediului.

Ce competențe vei avea la finalizarea studiilor și cum te vor ajuta acestea în viitor?

Competențele profesionale pe care le vei dezvolta pe parcursul anilor de studiu te vor pregăti:

 • Să realizezi consultanță și studii de mediu pentru a analiza și gestiona riscurile de mediu și pentru a propune soluții pentru prevenirea, controlul și remedierea efectelor negative ale acestora, în scopul protejării sănătății umane și a mediului înconjurător.
 • Să efectuezi audituri și inspecții de mediu pentru a identifica probleme de mediu prin efectuarea măsurătorilor diverșilor parametri cu ajutorul echipamentelor speciale.
 • Să realizezi o gamă variată de servicii pentru protecția și remedierea mediului, printre care elaborarea și implementarea procedurilor de management al deșeurilor, a strategiilor de remediere a siturilor contaminate, a politicilor de mediu.

Pe lângă aceste competențe cheie, vei dezvolta și mai multe competențe transversale, precum aptitudini de comunicare, muncă în echipe multidisciplinare, gândire analitică și critică asupra problemelor de mediu și dezvoltare durabilă.

Perspective de viitor:

După terminarea studiilor, vei putea opta pentru diverse traiectorii profesionale ca:

 • Inginer tehnolog în protecția mediului;
 • Inginer sisteme informatice pentru instalații și procese de depoluare;
 • Inginer auditor/evaluator sisteme de management de mediu;
 • Inginer în domeniul protecției mediului
 • + Profesor în învățământul gimnazial, dacă optezi să urmezi modulul pedagogic.

Fie că alegi să te angajezi ca specialist în domeniul protecției mediului sau să îți continui studiile, vei beneficia, ca student al facultății noastre, de informare și consiliere în carieră, oferite gratuit de Centrul de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

 

Admitere Licență

INGINERIA MEDIULUI, ANUL I

INGINERIA MEDIULUI, ANUL II

INGINERIA MEDIULUI, ANUL III

 

INGINERIA MEDIULUI, ANUL IV

 Anul de studiu Indrumător
I Șef lucrări dr. Ramona Bălc, email: ramona.balc@ubbcluj.ro

Lector dr. Dorin Manciula, email :   iosif.manciula@ubbcluj.ro

II Conf. dr. Tiberius Dicu, email: tiberius.dicu@ubbcluj.ro
III Lector dr. Horațiu Ștefănie, email: horatiu.stefanie@ubbcluj.ro
IV Conf. dr. Victor Bocoș, email: victor.bocos@ubbcluj.ro