Gestiunea și protecția mediului

Gestiunea și protecția mediului

PREZENTAREFIȘE DISCIPLINEPLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNTRESPONSABIL MASTERÎNDRUMĂTORI

Masteratul în Gestiunea și Protecția Mediului este un program de studii de 2 ani, cu frecvență, predat în limba română. Misiunea programului este de a pregăti experți în domeniul managementului și protecției mediului, care posedă cunoștințe, abilități și competențe în analiza, evaluarea și gestionarea diferitelor tipuri de presiuni și impacturi umane asupra mediului, societății și economiei. Acest program de masterat este atractiv în egală măsură pentru cei care au licență în specializările de mediu cât și pentru cei care au absolvit facultăți în domeniile social-economice (ex. economie, drept, antropologie, sociologie).

Plan de învățământ 2021-2022, nivel master

Conf.dr.Liviu Muntean

email: liviu.muntean@ubbcluj.ro

 Anul de studiu Indrumător Date de contact
I Sef lucrari dr. Gheorghe Roșian rosian.gheorghe@ubbcluj.ro
 II  Sef lucrari dr. Viorel Arghiuș  viorel.arghius@ubbcluj.ro