Acte necesare

Acte necesare

Acte necesare la înscriere și la confirmarea locului

Înscrierea candidaților se va face online pe site-ul: https: //admitere2021.ubbcluj.ro

 

În acest an, candidații au posibilitatea de a se înscrie și la sediul Facultății de Știința și Ingineria Mediului (Fântânele nr. 30). Candidații care aleg această opțiune vor avea la dispoziție tot suportul logistic, atât pentru încărcarea documentelor pe platformă, cât și pentru completarea acestora.

Documente scanate necesare pentru înscrierea la nivel master

 CONFIRMAREA LOCULUI

Se face prin semnarea contractului de studiu de către candidat şi transmiterea lui electronică la adresa enviro@ubbcluj.ro. Documentele originale vor fi prezentate în format fizic la începerea anului universitar. Dacă studentul a obţinut un loc cu taxă, în etapa de confirmare a locului se face şi dovada plăţii taxei de şcolarizare. Netransmiterea documentelor solicitate şi nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

FISE DE INSCRIERE