Calendarul admiterii

Calendarul admiterii

 

1 Înscrierea online a candidaților la concursul de admitere 10 iulie, ora 9,00 – 18 iulie ora12,00
2 Susţinerea interviului (probă de concurs, interviu bazat pe un plan de dezvoltare personală și științifică)

Afișarea rezultatelor interviului

19 iulie
3 Comunicarea rezultatelor 19 iulie
4 Depunerea eventualelor contestații 20 iulie
5 Confirmarea ocupării locului pe care un candidat a fost declarat admis 21 iulie ora 9,00 – 24 iulie, ora 13,00
6 Comunicarea rezultatelor în urma confirmărilor.

Glisări si redistribuiri

24 -25 iulie
7 Confirmarea locului ocupat în urma glisărilor 25 iulie, ora 9,00 – 27 iulie, ora 13,00
8 Comunicarea rezultatelor finale 27 iulie