Oferta educațională

Oferta educațională

Anul universitar 2024-2025, învățământ cu frecvență

Domeniul Specializare Linie de studiu
Știința mediului Gestiunea și protecția mediului română
Știința mediului Calitatea, sănătatea și securitatea mediului* română
Ingineria mediului Ingineria valorificării deșeurilor română
Ingineria mediului Dezvoltarea sustenabilă și managementul

mediului/Sustainable development and environmental management

engleză

* admitere pentru anul universitar 2024 -2025, se organizează sub rezerva obținerii avizelor necesare și a publicării specializării în Hotărârea de Guvern specifică

Înscrierea candidaților se va face online pe site-ul: admitere.ubbcluj.ro