Criterii de selecție

Criterii de selecție

Criteriile de admitere, pentru toate specializările, nivel master:

  • interviu bazat pe un plan de dezvoltare personală şi ştiinţifică cu o pondere de 50% ;

Pentru specializările în limba română interviul va fi în limba română, iar pentru specializarea în limba engleză, interviul va fi în limba engleză;

  • media examenului de licență cu o pondere 50%;

Criteriul de departajare :

  • media generală obţinută la studiile de licenţă;
  • media ultimului an de licență.

 

Informațiile se pot obtine și telefonic la numărul: 0264 307030 sau prin email la adresa: enviro@ubbcluj.ro.