Cazare în căminele studențești

Cazare în căminele studențești

În atenția studenților care doresc un loc de cazare în căminele studențești

  • CERERILE DE CAZARE pentru anul I (universitar 2024-2025) nivel licență și master, se depun până cel mai târziu la data de 11. 09. 2024.Cererile se depun odată cu confirmarea locului la facultate.
  • CERERILE DE CAZARE pentru anii II, III, IV( an universitar 2024-2025) nivel licență, master, doctorat se depun până cel mai târziu la data de 08. 09. 2024, (sfârșitul sesiunii de restanțe);
Cererile se pot depune fizic la secretariatul facultății sau electronic în platforma Academic Info, la sectiunea cereri cazare :  https://academicinfo.ubbcluj.ro/Cererecazare.aspx
*A se citi Regulamentul de cazare de către toți studenții care doresc un loc în cămin.
Formularul cererii de cazare poate fi descărcat accesând următorul link:
Pentru mai multe informații privind cazarea puteți suna la Secretariatul facultății,   telefon 0264 307030.