Examen de licență, iulie 2024

Examen de licență, iulie 2024

REZULTATELE  EXAMENULUI DE LICENŢĂ – SESIUNEA IULIE 2024 –
 
Secretari comisii LICENȚĂ :
Specializările 
 • Știința Mediului – linia română,
 • Management și audit de mediu
Secretar:  – șef lucrări dr. Vlad Măcicășan; e-mail: vlad.macicasan@ubbcluj.ro
 • Specializarea Ingineria Mediului
Secretar: – șef lucrări dr. Iosif Dorin Manciula;  e-mail:  iosif.manciula@ubbcluj.ro
 • Specializarea – Știinţa Mediului – linia maghiară
Secretar: – șef lucrări dr. Vigh Melinda; e-mail:  melinda.vigh@ubbcluj.ro

Susținerea examenului de licență va avea loc în 1 – 2 iulie 2024

Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se face pe platforma https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro//

Dosarele de înscriere la examenul de licență, care vor fi încărcate în platformă, trebuie să conțină:

 1. Cererea tip (se generează din platformă, se completează  și se semnează și se încarcă în format PDF),
 2. diplomă de bacalaureat și foaia matricolă față /verso (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia în original, scanate împreună, un singur document, format PDF;
 3. documentul care a permis accesul la studii, in cazul cetățenilor străini
 4. certificatul de naștere, scanat, format PDF;
 5. cartea de identitate, scanată, format PDF;
 6. pașaport pentru cetățenii străini;
 7.  certificatul de căsătorie (dacă  este cazul), scanat, format PDF;
 8. atestat/certificat de competență lingvistică, scanat, format PDF;
 9. lucrarea de disertație/ licență, însoțită de referatul de evaluare, acceptul de susținere al  coordonatorului științific, documentul care reflectă gradul de similitudine al lucrării- și  declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, după modelul prezentat în Anexa 2;
 10. dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul), scanată, format PDF;

Validarea înscrieri la examen  se va face doar dacă toate documentele au fost încărcate  conform solicitării.

 Pentru eliberarea diplomei de licență, cele două poze de 3/4 cm,  se vor aduce la Secretariatul facultății până în data de 01.07.2024, într-un plic pe care notați numele complet și specializarea.

ÎNSCRIEREA STUDENȚILOR LA EXAMENELE DE FINALIZARE DE STUDII (TUTORIAL)

Susținerea examenului de finalizare a studiilor 

Specializările 

 • Ştiinţa Mediului, IF, limba de predare română
 • Management și Audit de Mediu, IF, limba de predare  română

Data susținerii examenului de finalizare ( conform structurii anului universitar aprobat de Senat prin Hotărârea nr.  4 din 16.01.2023) :

Sesiunea iulie: 1 și 2 iulie 2024

Componența comisiei:

                Președinte: – conf. dr. Liviu Muntean;

                Membri  – conf. dr. Victor Bocoș-Bințințan, șef lucrări dr. Gheorghe Roșian;

                Secretar:  – șef lucrări dr. Vlad Măcicășan;

                Rezervă: – conf. dr. Nicoleta Brișan, șef lucrări dr. Eliana Sevianu.

 

Specializările 

 • Ingineria Mediului, IF, limba de predare română
 • Ingineria Sistemelor Biotehnice și Ecologice,  IF, limba de predare română

Data susținerii examenului de finalizare ( conform structurii anului universitar aprobat de Senat prin Hotărârea nr. 4 din 16.01.2023 ) :

Sesiunea iulie:  1 și 2 iulie 2024

Componența comisiei:

Președinte: – prof. dr. ing. Cristina Roșu ;

Membri: – conf. dr. ing. Torok Zoltan, șef lucrări.dr. Viorel Arghiuș;

Secretar: – șef lucrări dr. Dorin Manciula;

Rezervă: – conf. dr. habil.Delia Gligor, conf. dr. Ramona Bălc.

 

Speciallizările

 • Știinţa Mediului IF, limba de predare  maghiară,

Data susținerii examenului de finalizare ( conform structurii anului universitar aprobat de Senat prin Hotărârea nr. 4. 16. 01. 2023 ) :

Sesiunea iulie: 1 și 2 iulie 2024

Sesiunea septembrie : 3 septembrie 2024

Componența comisiei:

Președinte::- conf. dr. Begy Robert;

Membri:: – conf. dr. Hartel Tiberiu, șef lucrări dr. Réti Kinga

Secretar: – șef lucrări dr. Vigh Melinda;

Rezervă: – lector dr. Antal Noemi, conf. dr. ing. Török Zoltan.

Structura examenului de finalizare a studiilor constă din două probe

 1.  proba 1: evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate;
 2.  proba 2: prezentarea și susținerea lucrării de licență

Nota finală va fi formată din media aritmetică a celor 2 note obținute în urma evaluării cunoștințelor și a susțineri lucrării de licență.

În data de 28 IUNIE 2024 vor fi afișate informațiile cu privire la planificarea intrării la examenul de licență.

Pentru informații suplimentare absolvenții se vor adresa secretariatului, prin e-mail, la adresa: secretariat.enviro@ubbcluj.ro sau telefonic la numărul 0264 307030.

TEMATICĂ EXAMEN DE LICENȚĂ  sesiunea iulie/septembrie 2024