Examen disertație, iulie 2024

Examen disertație, iulie 2024

Perioada de înscriere și încărcare a documentelor începe (în platforma dedicată) în data de 10 iunie, ora 8,00 și se încheie în data de 27 iunie 2024, ora 15,00

Înscrierea și încărcarea documentelor pentru examenul de finalizare a studiilor se face pe platforma: https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro//

 

Dosarele de înscriere la examenul de dizertație, care vor fi încărcate în platformă:

 •  Cererea tip (se generează din platformă se completează, se semnează și se încarcă în format pdf ;
 • diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia în original, scanate împreună, un singur document, format PDF; doar pentru absolvenții de master care au obținut diploma de licență  la o altă universitate si nu la UBB
 • diploma de licență/inginer și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia în original scanate toate paginile împreună, un singur document, format PDF ;
 • documentul care a permis accesul la studii, în cazul cetățenilor străini
 • certificatul de naștere, scanat format PDF;
 • cartea de identitate, scanat, format PDF;
 • pașaport pentru cetățenii străini;
 • certificatul de căsătorie ( dacă este cazul), scanat,  format PDF;
 • lucrarea de disertație, însoțită de referatul de evaluare, acceptul de susținere al  coordonatorului științific, documentul care reflectă gradul de similitudine al lucrării- și  declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, Anexa 2;
 •  dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul).

Validarea înscrierii la examen, în platformă se va face doar dacă toate documentele au fost încărcate conform solicitării.

In data de 2 iulie 2024 vor fi afișate informațiile cu privire la planificarea susținerii examenului de disertație.

Pentru informații suplimentare absolvenții se vor adresa secretariatului, prin e-mail, la adresa: secretariat.enviro@ubbcluj.ro sau telefonic la numărul 0264 307030.

ÎNSCRIEREA STUDENȚILOR LA EXAMENELE DE FINALIZARE DE STUDII (TUTORIAL)

 

Susținerea examenului de DISERTAȚIE 

Domeniul Știința Mediului :

 • Gestiunea și protecția mediului, IF, limba de predare română
 • Calitatea mediului și surse energetice, IF, limba de predare  română
 • Evaluarea riscului și securitatea mediului, IF, limba de predare română

Data susținerii examenului de finalizare ( conform structurii anului universitar aprobat de Senat prin Hotărârea nr. 4/16.01.2023) :

Sesiunea iulie: 3 iulie 2024

Componența comisiei:

Președinte:  – prof. dr. Călin Baciu;

Membri: –  conf. dr. Nicoleta Brișan, șef lucrări dr. Nicolae Baciu;

Secretar: – șef lucrări dr. Cristian Maloș;

Rezervă: – conf. dr. Bădărău Sabin-Grigore, conf. dr. Ramona Bălc.

 

Domeniul Ingineria Mediului :

 • Ingineria Valorificării Deșeurilor, IF , limba de predare română,
 • Dezvoltarea Sustenabilă și Managementul Mediului IF, limba de predare engleză,

Data susținerii examenului de finalizare ( conform structurii anului universitar aprobat de Senat prin Hotărârea nr. 4/16.01.2023) :

Sesiunea iulie: 3 iulie 2024

Componența comisiei:

Președinte:- prof. dr. ing. Alexandru Ozunu;

Membri:  -Conf.dr. Mălina Petrescu,  dr. Oana – Cristina Modoi;

Secretar: – lector dr. Ștefănie Hoarțiu;

Rezervă: – lector dr. Anca Avram, conf. dr. Tiberius Dicu;

 

REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor universitare de scurtă durată, licență și master