Examen disertație sesiunea septembrie 2023

Examen disertație sesiunea septembrie 2023

 

REZULTATELE EXAMENULUI DE DISERTATIE, – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023 –

Specializarea GESTIUNEA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Specializarea EVALUAREA RISCULUI SI SECURITATEA MEDIULUI

Specializarea DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ ȘI MANAGEMENTUL MEDIULUI

 

Secretari comisii DISERTAȚIE sesiunea septembrie  2023:

Specializările: Evaluarea Riscului și Securitatea Mediului, Dezvoltarea Sustenabilă și Managementul Mediului, Ingineria Valorificării Deșeurilor:

Secretar: – conf. dr. Sabin Bădărău;  e-mail  alexandru.badarau@ubbcluj.ro

Specializarea: Gestiunea și Protecția Mediului 

Secretar: – șef lucrări dr. Cristian Maloș;  e-mail   cristian.malos@ubbcluj.ro

 

Susținerea examenului de licență: 7 septembrie 2023

 

Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se face pe platforma: https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro//

 

 

Dosarele de înscriere la examenul de dizertație, care vor fi încărcate în platformă, trebuie să conțină:

 • Cererea tip (se generează din platformă se completează, se semnează și se încarcă în format pdf) ;
 • diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia în original, scanate împreună, un singur document, format PDF; doar pentru absolvenții de master care au obținut  diploma de licență  la o altă universitate si nu la UBB
 • diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia în original scanate toate paginile împreună, un singur document, format PDF ;
 • documentul care a permis accesul la studii, in cazul cetăţenilor străini
 • certificatul de naștere, scanat format PDF;
 • cartea de identitate, scanat, format PDF;
 • pașaport pentru cetățenii străini;
 • certificatul de căsătorie ( dacă este cazul),  scanat,  format PDF;
 • lucrarea de disertație/ licenta,  însoțită de referatul de evaluare, acceptul de susținere al  coordonatorului științific, documentul care reflectă gradul de similitudine al lucrării- și  declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, Anexa 2;
 •  dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul).

Validarea înscrierii la examen  se va face doar dacă toate documentele au fost încărcate  conform solicitării.

In data de 6 septembrie 2023 vor fi afișate informațiile cu privire la planificarea susținerii examenului de disertaţie.

Pentru informații suplimentare absolvenții se vor adresa secretariatului, prin e-mail, la adresa: secretariat.enviro@ubbcluj.ro sau telefonic la numărul 0264 307030.

 

 

Componența comisiilor pentru examenul de finalizare a studiilor 2023, nivel master

Decizia nr.61 din  02.02.2023 privind verificarea gradului de similitudine a lucrarilor de finalizare a studiilor

Referat pentru evaluarea lucrarilor de finalizare s studiilor

 

PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI, SESIUNEA IULIE/SEPTEMBRIE 2023

REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master FSIM

REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master UBB

 • Data susținerii examenului de disertatie, sesiunea septembrie  2023:  7 septembrie 2023