În atenția studenților din anii terminali 

În atenția studenților din anii terminali 

 

Studenții din an terminal care nu și- au încheiat situația școlară în anul universitar 2022-2023 (adică nu au note la toate disciplinele din contractul de studii până la sfârșitul sesiunii de lichidare de credite din  23 iunie  2023) și nu sunt în situația de exmatriculare, trebuie să depună la Secretariatul facultății o cerere de prelungirea a studiilor până cel târziu la data de 10 septembrie 2023.  

În cazul în care nu se depune cererea de prelungire a studiilor, până la data mai sus menționată , studenții vor fi exmatriculați. 

Cererea de prelungire a studiilor.

 

Studenții care sunt în situația de exmatriculare (adică au sub 30 de credite/ an universitar  2022-2023 )și doresc să continue studiile trebuie să depună la Secretariatul facultății o cerere de reînmatriculare, până cel târziu la data de 10 septembrie 2023. 

Cerere de reînmatriculare

Cererile se depun la secretariat sau se trimit electronic la adresa secretariat.enviro@ubbcluj.ro,  și va fi confirmată primirea. 

În cazul în care nu va fi confirmat primirea mesajului, vă rugăm să contactați telefonic Secretariatul la numărul de telefon: 0264 307030