Examenul de licență, sesiunea septembrie 2023

Examenul de licență, sesiunea septembrie 2023

REZULTATELE EXAMENULUI DE LICENŢĂ, SEPTEMBRIE 2023

Specializarea ȘTIINȚA MEDIULUI

Specializarea MANAGEMENT ȘI AUDIT DE MEDIU

Specializările INGINERIA MEDIULUI ȘI INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE ȘI ECOLOGICE

 

Studenții absolvenți, care susțin examenul de LICENȚĂ în sesiunea septembrie 2023, vor transmite electronic, pe e- mail, secretarului de comisie prezentarea lucrării de licență  până cel mai târziu marți, 5 septembrie 2023, ora 16,00.

Secretari comisii LICENȚĂ sesiunea septembrie 2023:

Specializările –  Ştiinţa Mediului – linia română, Management și Audit de Mediu

Secretar:  – șef lucrări dr. Vlad Măcicășan; e-mail  vlad.macicasan@ubbcluj.ro

Specializările: Ingineria Mediului, Ingineria Sistemelor Biotehnice si Ecologie

Secretar: – șef lucrări dr. Iosif Dorin Manciula;  e-mail  iosif.manciula@ubbcluj.ro

Specializarea – Știinţa Mediului – linia maghiară

Secretar: – șef lucrări dr. Vigh Melinda; e-mail  melinda.vigh@ubbcluj.ro

 

Susținerea examenului de licență: 6 septembrie 2023

 

PROGRAMAREA SUSȚINERII EXAMENULUI DE LICENŢĂ , SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023 

Specializarea ȘTIINȚA MEDIULUI

Specializarea MANAGEMENT ȘI AUDIT DE MEDIU

 

Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se face pe platforma: https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro//

 

Dosarele de înscriere la examenul de licență, care vor fi încărcate în platformă, trebuie să conțină:

 •  Cererea tip (se generează din platformă, se completează  și se semnează și se încarcă în format PDF)
 • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă față /verso (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia în original, scanate împreună, un singur document, format PDF;
 • documentul care a permis accesul la studii, in cazul cetățenilor străini
 • certificatul de naștere, scanat, format PDF;
 • cartea de identitate, scanată, format PDF;
 • pașaport pentru cetățenii străini;
 • certificatul de căsătorie (dacă  este cazul), scanat, format PDF;
 • atestat/certificat de competență lingvistică, scanat, format PDF;
 • lucrarea de disertație/ licenta,  însoțită de referatul de evaluare, acceptul de susținere al  coordonatorului științific, documentul care reflectă gradul de similitudine al lucrării  și  declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, Anexa 2;
 • dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul), scanată, format PDF;

Validarea înscrierii la examen  se va face doar dacă toate documentele au fost încărcate  conform solicitării.

În data de 5 SEPTEMBRIE vor fi afișate informațiile cu privire la planificarea intrării la examenul de licență.

Structura examenului de finalizare a studiilor constă din două probe:

 •     proba 1: evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate;
 •     proba 2: prezentarea și susținerea lucrării de licență

Nota finală va fi formată din media celor 2 note obținute în urma evaluării cunoștințelor și a susțineri lucrării de licență.

Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate se va face o dată cu susținerea lucrării de licență, în baza tematicii și bibliografiei afișate conform Regulamentului

Pentru informații suplimentare absolvenții se vor adresa secretariatului, prin e-mail, la adresa: secretariat.enviro@ubbcluj.ro sau telefonic la numărul 0264 307030.

 

TEMATICĂ EXAMEN DE LICENȚĂ  sesiunea iulie/septembrie  2023

Elaborarea lucrării de licență

 

PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI, SESIUNEA IULIE/SEPTEMBRIE 2023

DECIZIA nr.61 din  02.02.2023 privind verificarea gradului de similitudine a lucrarilor de finalizare a studiilor

REFERAT pentru evaluarea lucrarilor de finalizare a studiilor ( pdf. / word)

REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master FSIM 

REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master UBB

Organizarea sesiunii de lichidare, anul universitar 2022-2023

Data susținerii  examenului de licență, sesiunea iulie :  3 și 4 iulie 2023

Data susținerii examenului de licență, sesiunea septembrie:  6 septembrie 2023