În atenția studenților absolvenți, nivel licență și nivel master

În atenția studenților absolvenți, nivel licență și nivel master

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ABSOLVENȚI NIVEL LICENȚĂ

 

Studenții absolvenți, care susțin examenul de LICENȚĂ în sesiunea iulie 2023, vor transmite electronic, pe e – mail, secretarului de comisie prezentarea lucrării până cel mai târziu vineri 30 iunie 2023, ora 18,00.

Secretari comisii LICENȚĂ, sesiunea iulie 2023

Specializările –  Ştiinţa Mediului – linia română și Management și audit de mediu

                           Secretar:  – șef lucrări dr. Vlad Măcicășan, e-mail:  vlad.macicasan@ubbcluj.ro

Specializările: Ingineria Mediului și Ingineria Sistemelor Biotehnice si Ecologie

                         Secretar: – șef lucrări dr. Iosif Dorin Manciula, e-mail:  iosif.manciula@ubbcluj.ro

Specializarea – Știinţa Mediului – linia maghiară Cluj și  Extensia Sfântu Gheorghe

                           Secretar: – șef lucrări dr. Vigh Melinda, e-mail:  melinda.vigh@ubbcluj.ro

  

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ABSOLVENȚI NIVEL MASTER

 

Studenții absolvenți, care susțin examenul de DISERTAȚIE în sesiunea iulie 2023, vor transmite electronic, pe e- mail, secretarului de comisie prezentarea lucrării până cel mai târziu luni, 3 iulie 2023, ora 12,00.

Secretari comisii DISERTAȚIE, sesiunea iulie 2023

Specializările: Evaluarea Riscului și Securitatea Mediului, Dezvoltarea Sustenabilă și Managementul Mediului, Ingineria Valorificării Deșeurilor:

            Secretar: – conf. dr. Sabin Bădărău, e-mail   alexandru.badarau@ubbcluj.ro

 Specializarea: Gestiunea și Protecția Mediului

                            Secretar: – șef lucrări dr. Cristian Maloș, e-mail   cristian.malos@ubbcluj.ro