Tabere

Tabere

Lista studenți beneficiari tabere 2023

 

Metodologie privind organizarea taberelor studențești.

Studenții care doresc să solicite un loc gratuit în taberele studențești, trebui să completeze  Anexa 4 – Cererea individuală pentru ocuparea unui loc în cadrul taberelor studențești  și să o depună la secretariatul facultății sau să o trimită prin e-mail la adresa secretariat.enviro@ubbcluj.ro în perioada 24.05 – 14.06.2023.

 

Calendarul selecției:

 • 24.05 – 14.06.2023: Depunerea cererilor
 • 14.06.2023: Desemnarea comisiei de selecție a studenților beneficiari și a comisiei de soluționare a contestațiilor și afișarea componentei acestora, precum și a datelor de întrunire a acestora
 • 16.06.2023: Întocmirea listelor cu studenții care au depus cerere, selectarea acestora conform art.15 din metodologie și afișarea acestora
 • 19-20.06.2023: Întrunirea comisiei de selecție
 • 20.06.2023: Afișarea procesului verbal de selecție a studenților și a listelor cu studenții selectați
 • 21-23.06.2023: Perioada de depunere a contestațiilor
 • 26- 27.06.2023: întrunirea comisiei de soluționare a contestațiilor și soluționarea acestora
 • 27.06.2023: Afișarea listelor finale.

 

Repartizarea pe facultăți a locurilor alocate Universității Babeș-Bolyai le găsiți aici. Pentru repartizarea locurilor la nivel național puteți conspecta  Anexa 2.

Mai multe detalii despre calendarul selecției găsiți aici.


 

Noua Metodologie prevede o serie de modificări față de cel precedent, astfel vă rugăm să parcurgeți cu atenție documentul. Unele dintre aceste modificări prevăd următoarele:

 • Pot beneficia de loc în tabără și studenți înmatriculați la doctorat (Art. 4, alin. 1a);
 • Calendarul privind termenele de depunere a cererilor, de întrunire a comisiilor, de publicare a listelor șamd. nu mai este cuprins în Metodologiei, ci va fi transmis de către MFTS/CCS cu cel puțin 60 de zile înainte de desfășurarea primei serii de tabără (Art. 32, alin. 2);
 • Taberele studențești se organizează atât pe perioada vacanțelor de vară cât și a vacanțelor de iarnă (Art. 2. alin. 2).

 

Lista studenților de la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului ELIGIBILI pentru ocuparea unui loc in taberele de vară 2023

Comisia de selectie pentru beneficiarii locurilor in taberle studentesti 2023