Tabere studențești 2023

Tabere studențești 2023

A fost publicat noua Metodologie privind organizarea taberelor studențești.

Studenții care doresc să solicite un loc gratuit în taberele studențești, trebui să completeze  Anexa 4 – Cererea individuală pentru ocuparea unui loc în cadrul taberelor studențești  și să o depună la secretariatul facultății sau să o trimită prin e-mail la adresa secretariat.enviro@ubbcluj.ro în perioada 24.05 – 14.06.2023.

 

Calendarul selecției:

 • 24.05 – 14.06.2023: Depunerea cererilor
 • 14.06.2023: Desemnarea comisiei de selecție a studenților beneficiari și a comisiei de soluționare a contestațiilor și afișarea componentei acestora, precum și a datelor de întrunire a acestora
 • 16.06.2023: Întocmirea listelor cu studenții care au depus cerere, selectarea acestora conform art.15 din metodologie și afișarea acestora
 • 19-20.06.2023: Întrunirea comisiei de selecție
 • 20.06.2023: Afișarea procesului verbal de selecție a studenților și a listelor cu studenții selectați
 • 21-23.06.2023: Perioada de depunere a contestațiilor
 • 26- 27.06.2023: întrunirea comisiei de soluționare a contestațiilor și soluționarea acestora
 • 27.06.2023: Afișarea listelor finale.

 

Repartizarea pe facultăți a locurilor alocate Universității Babeș-Bolyai le găsiți aici. Pentru repartizarea locurilor la nivel național puteți conspecta  Anexa 2.

Mai multe detalii despre calendarul selecției găsiți aici.


 

Noua Metodologie prevede o serie de modificări față de cel precedent, astfel vă rugăm să parcurgeți cu atenție documentul. Unele dintre aceste modificări prevăd următoarele:

 • Pot beneficia de loc în tabără și studenți înmatriculați la doctorat (Art. 4, alin. 1a);
 • Calendarul privind termenele de depunere a cererilor, de întrunire a comisiilor, de publicare a listelor șamd. nu mai este cuprins în Metodologiei, ci va fi transmis de către MFTS/CCS cu cel puțin 60 de zile înainte de desfășurarea primei serii de tabără (Art. 32, alin. 2);
 • Taberele studențești se organizează atât pe perioada vacanțelor de vară cât și a vacanțelor de iarnă (Art. 2. alin. 2).