EcoVoce

EcoVoce

 

Monitorizarea problemelor de mediu cu ajutorul Informațiilor Geografice Voluntare prin implicarea comunităților locale – EcoVoce

 

 

 

PROGRAMUL DE FINANTARE

Proiectul „Monitorizarea problemelor de mediu cu ajutorul Informațiilor Geografice Voluntare prin implicarea comunităților locale” (EcoVoce) este finanțat de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) prin Programul PNIII Resurse Umane, subprogramul „Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE)”.

 

DURATA PROIECTULUI

15.05.2022 – 14.05.2024.

 

REZUMAT

Prin proiectul EcoVoce promovăm cercetarea participativă bazată pe comunitate (CBPR) în scopul de a dezvolta un cadru pentru monitorizarea problemelor de mediu direct de către comunitățile locale, folosind conceptul de Informații Geografice Voluntare (VGI). Regiunile miniere ca aceea din Munții Apuseni se confruntă cu probleme complexe de mediu rezultate din lunga lor exploatare. Sunt necesare metodologii și instrumente adecvate pentru identificarea riscurilor de mediu și dezvoltarea de rețele de receptori locali (comunități și autorități) care să contribuie la soluționarea problemelor. Datorită digitalizării, participarea cetățenilor nu a fost niciodată mai ușoară și este un instrument eficient de sesizare a problemelor specifice (acumulări de deșeuri, poluarea apelor, etc.) și de implicare în consultări și luarea deciziilor. Proiectul ECOVOCE urmărește să dezvolte un cadru de formulare a problemelor pentru monitorizarea riscurilor direct de către cetățeni din două orașe din regiunea minieră a Munților Apuseni (Baia de Arieș și Câmpeni), dublată de o validare științifică (prin drone). Acesta va da o voce puternică cetățenilor pentru exprimarea îngrijorărilor legate de mediu printr-o aplicație VGI și acțiuni de monitorizare de mediu prin participarea comunităților.

 

REZULTATE AȘTEPTATE

Prin acest proiect dorim să dezvoltăm o aplicație de Informații Geografice Voluntare cu un conținut și o arhitectură personalizate zonei de studio (Câmpeni-Baia de Arieș, județul Alba), aplicație care va fi promovată printr-o strategie de promovare dedicată. Cu ajutorul dronelor se vor obține ortofotoplanuri detaliate ale zonei de studiu, care vor fi integrate în aplicație. În cadrul acestei activități, 4 studenți ai Universității Babeș-Bolyai vor fi instruiți pentru a utiliza dronele în cartarea și monitorizarea problemelor de mediu. Diseminarea rezultatelor cercetărilor se va face prin 3 lucrări ştiinţifice trimise la reviste internaţionale cu factor de impact ridicat și prin 2 comunicări la conferinţe ştiinţifice internaţionale din domeniu.

 

ECHIPA

  • Lucrina ȘTEFĂNESCU, Director de proiect, cercetător științific

Sunt cercetător științific la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca din anul 2008. Am studiat mulți ani impactul activităților miniere asupra mediului, dar am fost preocupată în același timp de modul în care percep comunitățile acest impact. Am coordonat proiectul “Riscurile de mediu din zone miniere: corelarea evaluărilor de specialitate cu reprezentările sociale pentru o comunicare mai eficientă a riscului” și am colaborat în diverse proiecte de cercetare cu tematică pe domeniul comunităților vulnerabile, evaluării riscurilor, educației și conștientizării problemelor de mediu.

Domenii de interes științific: managementul riscurilor de mediu și al dezastrelor, analiza vulnerabilității, comunicarea riscului, inițiative științifice cetățenești.

 

  • Filip Alexandrescu, CS II

Sunt cercetător științific II la Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română. Ca sociolog am fost implicat în proiecte interdisciplinare în domeniul mediului, atât în proiecte internaționale (în consorții sau individuale, în cadrul programului cadru 7) precum și naționale (Tinere echipe 2016 și 2021). Interesul meu de cercetare vizează schimbările sociale și efectul lor asupra ecosistemelor, atât urbane cât și rurale, și legăturile dintre practicile sociale și cunoașterea problemelor de mediu. Am participat în proiectul “Riscurile de mediu din zone miniere: corelarea evaluărilor de specialitate cu reprezentările sociale pentru o comunicare mai eficientă a riscului” și am contribuit la scrierea de articole științifice pentru revistele Land Use Policy și Sustainability precum și, în perspectivă, pentru Eurasian Geography and Economics.

Domenii de interes științific: construcția socială a riscurilor, cunoaștere și necunoaștere, înțelegerea și participarea științifică a cetățenilor.

 

  • Monika MELTZER, Membru proiect, cercetător științific

Am absolvit studiile de licență în cadrul Facultății de Știința Politice, Administrative și ale Comunicării Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, urmând apoi studii de master și doctorat în domeniul știința mediului în cadrul Facultății de Știința și Ingineria Mediului a aceleiași universități, unde lucrez și în prezent. Datorită acestei formări multidisciplinare m-am specializat în comunicarea riscului de dezastre, iar în cadrul proiectelor de cercetare în care am fost aplicată începând cu 2016 am acumulat experiență în domenii managementului riscurilor de mediu și al dezastrelor.

Domenii de interes științific: comunicarea riscului, managementul riscurilor de mediu și al dezastrelor.

 

  •  Zoltán Török, conferențiar

Zoltán Török este conferențiar la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului. Este membru în colectivul Institutului de cercetare pentru Sustenabilitate și Managementul Dezastrelor bazat pe Calcul de Înaltă Performanță (ISUMADECIP).

Activitățile lui științifice de cercetare sunt focalizate în domeniul managementului riscului industrial chimic, în special modelarea și simularea accidentelor chimice și a dispersiilor de gaze în atmosferă, analize cantitative de risc cu scopul planificării utilizării teritoriului, riscuri associate industriei miniere extractive, utilizarea dronelor în managementul dezastrelor și evaluări de mediu.

În paralel cu activitățile didactice și de cercetare, a participat la cursuri de pregătire în domeniul managementului dezastrelor, organizate de Mecanismul European de Protecție Civilă și este membru voluntar în echipa APELL-TAST, participând la exerciții Europene de pregătire și alte acțiuni de voluntariat în domeniu.

 

  • Gheorghe-Gavrilă HOGNOGI, Șef lucrări dr.

Sunt cadru didactic în cadrul Facultății de Geografie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Pasionat de grafică, transpusă în elaborare de materiale cartografice (realizate prin utilizarea softurilor ArcGIS Pro, Corel Draw, Global Mapper, Photoshop), și artă fotografică, printre cele mai importante rezultate ale cercetării menționez implicarea în elaborarea unor articole și proiecte de planificare și amenajare teritorială, geografie regională, biodiversitate și turism.

Domenii de interes ştiinţific: Geografie, Planificare regională și urbană, GIS, RPAS, Guvernanță digitală (DEG), Realitate extinsă (XR)

 

Mai multe informați despre proiect găsiți pe pagina proiectului: https://ecovoce.granturi.ubbcluj.ro/